Column: Is lokale politiek een kloon van de landelijke?

29 mei 2021

 1. Home
 2. /
 3. De Kijk Op Houten
 4. /
 5. Column: Is lokale politiek...

Elke week deelt een columnist zijn/haar persoonlijke kijk op bepaalde zaken in Houten. Deze week Henk Donkers.

In de politiek zijn het de laatste maanden roerige tijden geweest. Niet alleen landelijk, maar in Houten kunnen ze er ook wat van.

Het heeft er toe geleid, dat iedereen het nu over de “nieuwe politiek” heeft. Het moet allemaal anders. Dat deed bij mij de vraag opkomen, zou dit ook lokaal gelden voor Houten?

Om dat te kunnen vaststellen is het belangrijk te bezien, wat er nu landelijk fout is en wat er veranderen moet. Vervolgens kun je kijken of e.e.a. ook herkenbaar is in de lokale politiek.

Daarna kun je een bespiegeling maken of de gewenste wijzigingen ook haalbaar zijn. Dit is met name van belang om dat veranderen niet alleen een doelstelling is maar ook een zaak van mensen en hun mogelijkheden. Een wijs mens zei ooit : “veranderen is niets iets nieuws leren, maar iets ouds afleren” en dat is veel moeilijker, dan een nieuw kunstje ( meneer Rutte!!!!).

Nu in korte statements, wat is er fout in den Haag? De korte opsomming is willekeurig.

 • Overdreven fractiediscipline
 • Blind de leider volgen
 • Niet alle informatie delen
 • Geen transparantie
 • Het overeind houden van de coalitie is belangrijker, dan wat dan ook
 • Hoe serieus neem je je kiezer

De genoemde punten zijn containerbegrippen, maar iedereen begrijpt wat er wordt bedoeld.

Alvorens we kijken, in hoeverre het centrale ook voor Houten geldt, is het wel van belang om een essentiële afwijking in de gemeentelijke politiek vast te stellen:

· De leider van de coalitie, de burgermeester, maakt geen deel uit van de onderhandelingen etc. Het is met recht een derde partij, die als een manager boven de partijen staat.

Dan gaan we naar eerder genoemde punten kijken, zoals het in Houten heeft gefunctioneerd:

· De overdreven fractie discipline, er zijn een aantal zaken voorgekomen, dat men zich tegen het college had kunnen keren maar voor de partij discipline en handhaving van de coalitie koos

o Denk aan sociale koers, waar zelfs de wethouder is geofferd om e.e.a. in stand te houden (zie het aantal kabinetsleden wat bij Rutte is geofferd

o Het kiezen tegen beter weten in voor de ruimtelijke koers

· Blind de leider volgen. Omdat de leider van B eb W geen onderdeel van de coalitie partijen maakt en zelfstandig acteert, geldt dit punt niet.

o De vraag is wel, wat er gebeurt zou zijn, indien de burgermeester uit een der coalitie partijen zou komen en een ander persoon zou zijn. Deze houdt integer zijn onpartijdigheid

· Niet alle informatie delen,

o Zie onderstaand punt

o Maar ook alle vragen, die zijn gesteld over jeugdbeleid en de rol van SAVE etc.

· Geen transparantie, hier zijn genoeg voorbeelden van te noemen:

o Heel lang je eigen weg volgen, zonder te luisteren met ruimtelijke koers

o Niet duidelijk naar buiten communiceren hoe je de burgerparticipatie t.a.v. voorgenomen beleid wilt activeren. Feitelijk is het daarvoor bedoelde instrument ( de ASD) vleugellam gemaakt

o Het acteren rond de kinderboerderij en niet tijdig vrijgeven van essentiële stukken

· Het overeind houden van de coalitie ten koste van alles

o Dit moet de komende tijd blijken, wanneer gesproken wordt over de kinderboerderij

· Hoe serieus neem je de kiezer

o Pas na een heel overtuigend referendum is men overstag gegaan t.a.v. de ruimtelijke koers

o Maar als je na deze beslissing tussen de regels door leest, zie je toch een aantal escapes. Hoe serieus neem je de ander dan.

o De kiezer is echter niet dom, maar dat komt na de verkiezingen wel

Al met al zijn er toch wel paralellen te trekken. Jammer dat macht dit allemaal met mensen doet.

De meest belangrijke, waar ik nog even aandacht voor wil vragen is die van “de menselijke maat”, waar landelijk nu zo op gehamerd wordt (Leuk freudiaans naar de naam van de nieuwe informateur), die is in Houten in het Kinderboerderij drama ver te zoeken.


Huidig nummer

Titel

Artiest

Now on air

HoutenFM Non-stop

12:00 23:00

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love