Wethouder Overweg probleemloos door debat kinderboerderij.

28 mei 2021

  1. Home
  2. /
  3. Nieuws
  4. /
  5. Politiek
  6. /
  7. Wethouder Overweg probleemloos door...

Wethouder Overweg kwam tijdens het debat over de gang van zaken rondom de kinderboerderij geen enkel moment in politiek zwaar weer terecht. De partijen ITH en SGP stelden aan Overweg kritische vragen over dit dossier, waarbij de kern van de kritiek was dat Overweg de kinderboerderij actief failliet heeft laten gaan door een advies van de bezwaarschriftencommissie niet over te nemen en ook niet te delen met het laatste bestuur van de kinderboerderij.

Volgens de woordvoerder van de ChristenUnie, Overwegs eigen fractie, heeft het bestuur zelf het faillissement aangevraagd. Ze begreep niet waarom ITH dat nu de wethouder aanwreef. Volgens Overweg was er met het voorlaatste bestuur ook gekeken naar de beste manier om de werkzaamheden van Stichting Buitenwereld te beëindigen. Het aanvragen van een faillissement zou daarbij juist voordeliger zijn voor de werknemers omdat die bij een normale beëindiging van de Stichting ook geen vergoedingen zouden ontvangen omdat er geen financiële middelen meer waren. Overweg stelt dat de gemeente uiteindelijk wel degelijk de som geld heeft neergelegd die door de bezwaarschriftencommissie was geadviseerd, maar dan als onderdeel van de afspraken die met de curator zijn gemaakt. ITH wees juist op de combinatie van het stoppen met ineens de subsidie en het aanvragen van het faillissement.

De stelling dat echt goed onderzoek naar de dieren alleen door een dierenarts zou kunnen worden gedaan werd door Overweg ook van zich afgeworpen. Hij wees erop dat de dieren altijd worden bekeken door medewerkers van een kinderboerderij en die schakelen indien noodzakelijk een dierenarts in. Hij betreurde de communicatiestoornis die met de betrokken dierenarts had plaatsgevonden, maar dat deed aan die normale taakverdeling niet af.

De beide moties van SGP en ITH werden door de rest van de raadsleden in het geheel niet omarmd. Alleen deze fracties stemden voor beiden moties, terwijl de fractie van de Groep Aanen één van de twee moties steunde. Binnen de gemeente start binnenkort een gesprek over de aanwezige bestuurscultuur. Het ziet er naar uit dat gelet op de recente debatten in de Houtense raad de partijen ITH, SGP en de groep Aanen hier een ander beeld van hebben dan de fracties van CDA, VVD, ChristenUnie, GroenLinks, D66 en PvdA en Houten Anders!


Huidig nummer

Titel

Artiest

Now on air

De Lunchbox

12:00 14:00

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love