Column | Referendum, Houten en wat nu?? | Henk Donker

27 maart 2021

  1. Home
  2. /
  3. De Kijk Op Houten
  4. /
  5. Column | Referendum, Houten...

Elke week deelt een columnist zijn/haar persoonlijke kijk op bepaalde zaken in Houten. Deze week Henk Donker

Columnist Henk Donkers

Uitgezonden door Omroep Houten was de uitslag van het referendum live te volgen in een stream. Het leuke van deze stream was, dat de makers ook oog hadden voor de non-verbale reacties van de mensen, die aan tafel zaten. Je zag een beetje (of is dat wishful thinking) het ongeloof en ontzetting van sommige mensen. In de sfeer van “dit kan niet waar zijn!” Maar het is wel waar.

Voor verder in te gaan op de inhoud, gevolgen etc., wil ik even aandacht vragen van al die mensen, die denken, dat alle mensen, die nee hebben gestemd ook nee hebben gezegd tegen de uitgebreide woningbouw en ze de jeugd in de kou laten staan. Dat is absoluut “Fake nieuws”, hoewel de indruk wel is gewekt. Er is nl. nee gezegd tegen de benodigde woningbouw maar tegen de wijze waarop men het zich voorstelt om e.e.a. te realiseren.

Ook ik vind het fijn, als mijn kinderen in Houten kunnen wonen, en dat kan. Want er zijn door allerlei initiatief groepen prachtige alternatieven aangedragen. Maar dan moet je er wel voor open staan om het een serieuze kans te geven. Er zijn meer wegen, die naar Rome Leiden.

Dan terug naar het referendum zelf. Hoe kon het zo ver komen, dat men deze keuze van de inwoners niet heeft zien aankomen. Daar wil ik wel eens mijn licht over laten schijnen want ik heb zo mijn eigen gedachten er over.

Kijk je naar de uitslag, dan is het niet zo maar iets. Er is volop meegedaan aan de referendum, maar liefst 76% van de kiesgerechtigden heeft zijn/haar mening gegeven. Dat is bij een referendum heel hoog. Dat betekent, dat de uitslag niet maar zo genegeerd kan worden. Het is een serieuze zaak. Tel daarbij het gevelde oordeel, …… 2/3e stemt tegen en duidelijker kan het niet zijn.

Je verwacht dat de leden van de gemeenteraad een weerspiegeling van de bevolking bevatten, hoe kan men dan zo ver uiteenlopen in de mening.

Hier kun je alleen maar naar gissen, Een paar puntjes kan ik wel noemen:

· Hoe diep zitten de Houtense roots nog in de huidige leden van de gemeenteraad, anders gezegd, wat is de meer recente import in verhouding tot de mensen, die hier langer wonen en waar het Houten virus in het lijf zit

· Door het dualisme is de helft van het college (ik tel de burgemeester even niet mee) niet afkomstig uit deze gemeenschap en heeft dat virus dus ook niet

o Dit is o.a. ook zichtbaar bij de perikelen rond de Buitenwereld en ASD

· Van ouds her werd Houten bestuurd door notabelen, die het wel beter wisten dan de brave inwoners van een kersen dorpje. Maar Houten is een volwassen gemeente geworden met veel forenzen, die grotendeels een behoorlijke opleiding en eigen mening hebben en zich niet zo maar laten ringeloren.

Anders gezegd, ik denk dat er een behoorlijke inschattingsfout is gemaakt. Om het populair te zeggen, Houten was en buurtsuper, maar is inmiddels een grote supermarkt en daar hoort ook een management op, die een supermarkt kan aansturen. In het bedrijfsleven zou men zeggen, dat het Rijnlands model in Houten werkt en het Angel Saksische niet

We moeten echter verder, op 30 maart moet de gemeenteraad beslissen wat ze met het oordeel van de bevolking doen. Met name met zulke duidelijke cijfer.

Negeren kun je het volgens mij niet zo maar. Heeft men het lef om wel te doen? Ik denk, dat dan de afrekening komt bij de volgende lokale verkiezingen. Het zou me niet verbazen, dat in dat geval er een lokale partij bijkomt, die gebaseerd is op de ruimtelijke koers. Aangevoerd zal dan worden, dat het een 1 item partij is. Dat mag wel zo zijn, maar in mijn ogen zal het leiden tot een minderheid van traditionele partijen in de raad. En dan???

Al met al spannende tijden en zo wie zo vertraging in de uitvoering voor welke plannen dan ook en dat is geen goede zaak. Want de behoefte aan woningen is blijft groot.

Een slot opmerking over het hele proces. De eerste weerstand ontstond al bij het buitengewone dure uitvoering van het rapport over de koers Als of Houten een schatrijke gemeente is. Op dat moment waren de schoenen wel heel groot.


Huidig nummer

Titel

Artiest

Now on air

Houten Komt Thuis

17:00 19:00

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love