Welzijn Houten 25 januari 2023

Welzijn Houten 25 January 2023

  1. Home
  2. /
  3. Podcast
  4. /
  5. Welzijn Houten 25 januari...

Op Woensdag 25 januari hebben Isolde Vega en Hilde Schijf met technicus Paul Geerars, weer een mooie uitzending WelZijn Houten! voor u gemaakt.

In het eerste uur wat het tijd voor Houten Leest!
In het eerste interview vertelt Ben Hermans over zijn boek Niet doorleven, maar beleven. Hij kijkt terug op de periode waarin hij en zijn partner Astrid te maken krijgen met de diagnose zeldzame longkanker bij Astrid. Ben beschrijft hoe ze alle mogelijkheden aangrijpen om ondanks de verschrikkelijke ziekte toch proberen zoveel mogelijk uit het leven te halen. Samen organiseren ze activiteiten, uitjes en vakantie en proberen het leven ´echt te beleven´. Het boek bevat ook een aantal foto´s van Astrid die haar levenslustigheid en ondernemingszin laten zien. Ben vertelt dat het boek is geschreven zodat deze periode een plek heeft gekregen in zijn eigen leven en vanuit de overtuiging dat wanneer anderen met een zelfde ziektebeeld te maken krijgen er steun in kunnen vinden. Het boek is vrij chronologisch opgebouwd, de stijl is ingehouden en liefdevol. Het boek is uitgegeven bij Boekscout bv en te koop bij de boekhandel.

Het tweede halfuur zijn Julia Klein Rensink en Irma Nijkamp in de studio. Beiden werken allebei in de Bibliotheek Lek en IJssel, hier in Houten voor Het Taalhuis. Ze vertellen enthousiast over de mogelijkheden en cursussen. Het Taalhuis is de plek in je stad of dorp waar meerdere lokale organisaties samenwerken om mensen te helpen met taal, rekenen of digitale vaardigheden. Je kunt er relevante cursussen volgen of worden doorverwezen naar andere instellingen. Het Taalhuis richt zich op die dorpsgenoten die onvoldoende het Nederlands beheersen of over onvoldoende digitale basisvaardigheden beschikken. Het kunnen burgers zijn die in Nederland niet goed hebben leren lezen en schrijven of die elders in de wereld naar school zijn geweest en het Latijnse schrift (de Nederlandse letters en cijfers) nog onvoldoende herkennen. Om deel te nemen aan cursussen of inloopmiddagen hoef je niet lid te zijn van de bibliotheek. In Houten maken veel burgers gebruik van de mogelijkheden.
Kijk voor meer info op de website van de Bibliotheek Lek en IJssel: www.bibliotheeklekijssel.nl/taalhuis.html
Of stuur een mail naar: houten@taalhuislekstroom.nl

Het tweede uur van WelZijn Houten! was gereserveerd voor De Burgemeester aan Zet! met Burgemeester van Houten, Gilbert Isabella.
De Burgemeester heeft kort verteld over de nieuwjaarsreceptie van 9 januari jl. waarin hij aanhaalde hoe trots hij is op de Jonge Houtense Helden. Dat zijn jongeren die met mooie ideeën maar vooral eigen initiatieven onze gemeente nog mooier willen maken.

Ook de Holocaust-herdenking is uitgebreid aan bod gekomen. Deze is zondag 29 januari en start in Schalkwijk om 15 uur op het plein van de Michaëlkerk aan de Jhr. Ramweg 18, er wordt een korte wandeling gemaakt langs adressen in Schalkwijk waar Joodse onderduikers hebben gewoond. Er worden bloemen gelegd bij het oorlogsmonument in Schalkwijk. Daarna een bloemlegging door de Burgemeester later die middag bij het herdenkingsmonument op het Plein in het Oude Dorp en bij de zgn. Struikelsteen aan de Korenmolen.

De ochtend van 25 januari, dag van de uitzending, startte voor de Burgemeester met het voorlezen aan groep 1-2 van de OBS De Bijenkorf uit het boek Maximiliaan Modderman in de bibliotheek als opening van de Nationale Voorleesdagen 2023.

In navolging van vorige uitzendingen met De Burgemeester aan Zet! heeft hij ook deze keer wat meer toelichting gegeven op de bestuurlijke aspecten kant van het ambt van burgemeester. Deze keer ging het over zijn portefeuille Openbare orde en Veiligheid waar de burgemeester wettelijk verantwoordelijkheid voor draagt.

De Burgemeester is verantwoordelijk voor het lokaal aansturen van de politie in samenspraak met de zgn. driehoek die bestaat uit de officier van Justitie, de teamchef politie en de burgemeester. De gemeente Houten is onderdeel van de Veiligheids Regio Utrecht (VRU) waar de 26 burgemeesters met elkaar de regionale veiligheid bewaken en evt. crises het hoofd bieden. Denk aan de gezamenlijke aanpak van de coronacrisis of de opvangcrisis. De VRU is een samenwerkingsverband – ook wettelijk vastgelegd – van de 25 gemeenten in de provincie Utrecht. De burgemeester van de grootste gemeente, Utrecht is de regioburgemeester. Vanuit de VRU gaan signalen richting de landelijke politiek maar wordt ook opschaling van de inzet van hulpdiensten geregeld als er sprake is van een grootschalige crisis.

De Burgemeester heeft een eigen team veiligheid voor de openbare orde en crisisbeheersing waar ook de aanpak van de zgn. ondermijnende criminaliteit onder valt. Spreekt regelmatig met de BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar), het lokale politieteam Houten in Houten en de Brandweer. Hij wordt op de hoogte gesteld van preventieve acties en controles, risico’s en grotere incidenten. Ook bij signalen uit de Houtense samenleving kan de Burgemeester besluiten dat er actie moet worden ondernomen, zeker als de openbare orde in het geding is, bijvoorbeeld bij overlast.

Meldingen voor de politie kunt u doen via nummer 0900 – 8844 of bij nood natuurlijk via 112. Overige meldingen kunnen via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Andere zaken kunt u via de gemeentelijke website of het meldpunt bij het gemeentehuis doen (030 – 63 92 611). De portefeuille Openbare orde en Veiligheid is er één waarbij veel overlegd wordt, soms gerichte acties nodig zijn en neemt veel tijd in beslag maar het is wel een hele belangrijke! Volgende keer bij De Burgemeester aan Zet! gaat Gilbert Isabella ons meer vertellen over zelfstandige bestuursorganen.

Heeft u naar aanleiding van onze uitzending nog vragen aan ons of onze gasten: mail ons op welzijn@omroephouten.nl en wij doen ons best de vragen door te sturen of zelf te beantwoorden. Op dit e-mailadres kunt ons ook tippen over mooie onderwerpen of laten weten dat u ons team zou willen versterken (u bent van harte welkom!!!).

 

Welzijn Houten

Woensdag 10:00 - 12:00 uur

Meer info
Huidig nummer

Titel

Artiest

Now on air

HoutenFM Non-stop

15:00 24:00

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love