Welzijn Houten 10 maart 2021

Welzijn Houten 10 March 2021

  1. Home
  2. /
  3. Podcast
  4. /
  5. Welzijn Houten 10 maart...

Belasting, belasting en nog eens belasting, was het kernwoord van deze uitzending.
In een iets moeilijkere constructie dan normaal, want er mag maar 1 presentator in de studio zijn hebben Hilde en Henk de expert van KBO Houten ondervraagd over dit item.
Onderaan kunt u het interview rustig terug lezen wat er is behandeld.
Rob Wouda is HUBA, hetgeen betekent “Hulp bij aangifte” van de KBO.
Leden van de KBO of PCOB mogen voor een bedrag van 10 euro per adres een beroep doen op ondersteuning bij het invullen.
Mocht de aangifte heel complex zijn, dan verwijzen zij ook door naar het juiste adres.
Meer info kunt u krijgen op telefoonnr: 0652729426.
In het tweede uur hebben we wat extra aandacht geschonken aan de term “fiscaal partner”.
Meer hierover kunt u vinden onder onderstaande link: Fiscaal partnerschap: hoe werkt dat? van de Consumentenbond.
U kunt ook hulp vragen via het info spreekuur, dat is dit jaar alleen digitaal/telefonisch . Ze zijn te bereiken onder:
• Emailadres: infospreekuur@hetnet.nl
• Tel.nr.: 030 638 2526
U kunt ook rechtstreeks naar de belastingdienst bellen onder nr. 0800-543.
Tenslotte, mocht u lid zijn van een vakbond, dan kan dat ook daar.

De filmrubriek ging dit keer over The Sound of Music en de hoofdrolspelers. Dit is geïnspireerd op het feit, dat het in het najaar als musical weer in de theaters is te zien.
Elke zondag avond is er nu de zoektocht naar de hoofdrolspeelster op NPO1.
Dus als je nu al van de muziek wilt genieten, schakel dan in.
Hij is ook via NETFLIX te bekijken

interview Rob Wouda
Het is weer MAART dan kan-, mag- of moet er weer aangifte inkomstenbelasting gedaan worden, voor de een “ha, leuk, wij mogen weer”,
voor de ander een jaarlijks terugkerende last “hoe krijg ik het weer voor elkaar”. Onze gast van vandaag (Rob Wouda) hoort bij de eerste categorie: leuk …
Een paar vragen:

1. Belastingen, Wat is de aangifte?
Om mijn verhaal te beginnen, eerst even terug naar het begin,
De overheid, gemeente – provincie – het rijk, regelt allerlei zaken voor ons, voor de burger, en heeft daar geld voor nodig, dus klopt die overheid aan bij diezelfde burger: belastingen.
Heel vroeger ging dat simpel: denk bij een transactie aan “De tiende penning”, zegge 10%.
Vandaag de dag zijn er legio complexe mechanismen waarmee op allerlei zaken – transacties – handelingen etc. direct of indirect belasting wordt geheven.
De eerste belasting waar de burger, u, in zijn leven waarschijnlijk kennis mee maakte is de BTW en accijns, bij het gaan werken kreeg u te maken met loonbelasting en premieheffing. Hier hoefde u zelf niets voor te doen, het werd voor u ingehouden.
Bij gemeentelijke belastingen, de wegenbelasting: krijgt u een aanslag: te betalen … Euris.

Wij beperken ons hier tot de gepensioneerde, die heeft te maken met inkomstenbelasting en premieheffing over: de AOW, het aanvullend pensioen, een eventuele lijfrente, de afkoop van een klein pensioen, ontvangen- of te betalen alimentatie, misschien nog enkele uurtjes werk in loondienst, overig werk of betaald vrijwilligerswerk, de eigen woning, nog wat geld op de bank, verder zijn er misschien nog aftrekposten en tenslotte zijn er nog de heffingskortingen, inkomensafhankelijk, wel/niet te kiezen: al met al een complex geheel.

Soms is het heel eenvoudig, en doet u niets of hoeft u niets te doen, maar er zijn regels:
• De belastingdienst stuurt soms een brief: “Misschien krijgt u iets terug”, om er achter te komen of u iets kan terugkrijgen moet u zelf aangifte doen.
• Wanneer u zelf denkt iets terug te kunnen krijgen, dan mag u zelf aangifte gaan doen.
• Wanneer u denkt wel belasting te moeten betalen, dan bent u verplicht aangifte te doen.
• Wanneer de belastingdienst denkt dat u moet betalen, dan krijgt u een brief met het dwingende verzoek om voor 1 mei aangifte te doen, of er volgt een ambtshalve aanslag.
• Als u denkt er niet op tijd uit te komen, kunt u voor 1 mei uitstel tot 1 september vragen.

Wat is de aangifte?
In de belastingaangifte worden alle relevante gegevens systematisch verzameld en op een rijtje gezet, waarna de te betalen of de te ontvangen belasting wordt berekend.

2. Wanneer, Hoe kan je aangifte doen, hoe kan de aangifte ingestuurd worden?
• Na afloop van het belastingjaar, wanneer alle jaaropgaves binnen zijn, kan men de belastingaangifte invullen: al jaren is dat per 1 maart.
• Verwacht men in een vroegtijdig stadium al dat er een teruggave komt, dan kan men in de loop van het belastingjaar (of nog eerder) al een voorlopige teruggave aanvragen
d.m.v. het doen van een voorlopige aangifte.
• Als de belastingdienst denkt dat er betaald moet worden, dan ligt begin januari de blauwe envelop met de voorlopige aanslag al op de mat, met het verzoek om in de loop van het jaar al te gaan betalen voor het lopende jaar.
Wanneer u het niet eens bent met de voorlopige aanslag, dan kunt u verzoeken om dit te wijzigen d.m.v. het doen van een voorlopige aangifte.
Let wel op de uiterste betaaltermijn, als er nog geen aanpassing is dan wel een deel betalen.
• Als u iets vergeten bent in de aangifte, dan kunt u later een wijzigingsverzoek indienen door het insturen van een aangepaste aangifte.

Hoe kan ik de aangifte doen?
Het kan nog steeds ouderwets: op papier een P-formulier, F-formulier voor de overledene. Dat betekent handwerk, goed het formulier met de aparte toelichting lezen, begrijpen en op de juiste plek goed (machinaal) leesbaar de getallen invoeren.
De ingevulde bladen per post insturen.

Maar liever digitaal, via internet, met OLA …O-la-la … het Online Aangifte gereedschap.
Waarom nu digitaal?
Digitaal wordt de kans op invulfouten sterk gereduceerd, aan de hand van de van toepassing zijnde vragen wordt men door het programma geloodst, en het kan snel verwerkt worden.
De belastingdienst stelt ieder jaar op 1 maart uitstekende programmatuur beschikbaar waarmee iedere burger in principe zijn eigen aangifte zou moeten kunnen verzorgen.
En, het is voor ons, belastinginvulhulp, en/of voor u zelf heel eenvoudig geworden,
…… ja … ja … zolang je tenminste weet waar je het over hebt.

Al een paar jaar geeft de belastingdienst de VIA, de Vooraf Ingevulde Aangifte.
Alle bij de belastingdienst bekende gegevens zijn vooraf op de juiste plaats ingevuld.
De burger behoeft slechts aan de hand van de ontvangen jaaropgaves, van de SVB – Sociale Verzekeringsbank, het pensioenfonds en de bank, te controleren of alles klopt.
Wanneer nodig kan men eventueel ontbrekende gegevens aanvullen, denk aan buitenlands pensioen, voor een appartement eigenaar het aandeel in de VVE, een (onderhandse) lening of vordering, bijzondere situaties, het tweede huis en zeker niet te vergeten de aftrekposten. Indien geconstateerd kan men onjuiste VIA gegevens corrigeren.
Echter het laatste komt (vrijwel) niet meer voor.
Bij de aftrekposten kan de belastinginvulhulp waardevol zijn: wat wel / wat niet … hoe?

3. Hoe kan ik digitaal aangifte doen, wat heb ik nodig?
-Optie-1: via internet met Mijn Belastingdienst, nodig is:
Een up-to-date apparaat met toegang tot internet: dat kan zijn een PC, Laptop, Tablet, Smartphone met een goede webbrowser: denk aan Egde, Chrome of Firefox.
Maar let op de Microsoft Windows-7 en de Explorer-11 worden niet meer ondersteund.
En, per persoon, belastingplichtige, een werkende DigiD of machtigingscode. Bent u samen, en doet u samen aangifte, dan dus 2x DigiD of 2x machtigingscode.
Wanneer alles voorhanden is kunt u bij de belastingdienst inloggen, de aangifte openen, de VIA gegevens ophalen en controleren, en dan stap-voor-stap de aangifte doorlopen – gegevens nalopen / aanvullen / keuzes maken – verdelen en per stap Akkoord geven.
Aan het eind ziet men hoeveel te betalen of terugkrijgen.
Wanneer men het er mee eens is wordt de aangifte digitaal ondertekend, ingezonden en volgt er een ontvangstbevestiging, tenslotte kan men een afdruk-print maken.
-Optie-2: Met de Aangifte-App,
[met de aangifte-app – installatie heb ik zelf helaas geen ervaring].
Te installeren op een “actuele” smartphone of tablet, benodigdheden zoals hiervoor.
I.p.v. de webbrowser gebruikt u de aangifte-app om de VIA (vooraf ingevulde) gegevens te controleren, en, als het allemaal klopt kunt u dat “bevestigen”.
Met de aangifte-app kan er geen informatie toegevoegd of veranderd worden, dat kan alleen via Optie-1: met Mijn Belastingdienst.

4. Waar kun je hulp krijgen?
-Hulp: Bij de belastingdienst zelf, maar daar zitten ze natuurlijk niet op u te wachten en wachttijden, hoewel wanneer u om 08:30 uur op de stoep staat is de kans groot dat u direct geholpen wordt. (gehoord van een belasting ambtenaar)
-Hulp: De gemeente, sociaal loket … vanHouten&Co … ?
[hier moet ik even naar Henk Kijken, niet mijn gebied]
-Een commerciële partij, een (grotere) belastingconsulent (waarschijnlijk is dat duur, de kans is groot dat wat u terug zou krijgen daar voor een groot deel direct weer verdwijnt), of een ZZP’er – voor minder dan 100 euro bent u er, zie de advertenties, mogelijk met een korting via welzijnsorganisaties.
-Uw eigen vakbond, bijvoorbeeld de FNV en CNV verzorgen voor hun leden op centrale locaties aangiftes, wel alle benodigde gegevens direct meenemen, anders moet u terugkomen.
-Uw eigen ouderenbond, bijvoorbeeld KBO-PCOB waarvoor ik dit mooie vrijwilligerswerk “belastinginvulhulp” mag en kan doen, ook wel HUBA genoemd.
Wij komen bij u thuis, drinken een kopje thee …daarbij graag een koekje, en nemen de tijd om alles uit te zoeken, na te pluizen, uit te leggen: bijvoorbeeld die schoenendoos omkeren. Nu met Covid-19 zijn er m.b.t. huisbezoek beperkingen, telefonisch eerst overleggen!

5. Waar moet je aan denken, zorgkosten, giften, vermogen?
Zorg ervoor dat u alle papieren die iets met uw financiën of belasting of medisch zorg of goede doelen/giften te maken hebben goed bewaart, te beginnen met de brieven van de belastingdienst, te beginnen met de definitieve aanslag van voorgaand jaar, verder:
• Alle jaaropgaves van de SVB, Pensioenfonds, uitkeringsinstanties, bank.
• Van de zorgverzekering de afschriften van wat er voor u betaald is en wat u zelf heeft moeten bijbetalen, en welk deel eigen risico is – of wat er nog opgevoerd kan worden.
• Nota’s van medische hulp. Zoals tandarts, fysio, hulpmiddelen, steunzool, nieuw gehoorapparaat, kosten van de batterijen.
• Nota’s van de apotheek voor medicijnen of hulpmiddelen, op voorschrift van de arts, die niet vergoed worden en u dus zelf (direct) heeft moeten betalen.
• Niet de bonnetjes van de Etos of Kruidvat voor zelfzorg artikelen.
• Ter bepaling de vervoerskosten om uw eigen zorg te halen, een overzicht van de ziekenhuis / arts / specialist … bezoeken, de gemaakte kilometers met eigen vervoer, schatting kilometerprijs eigen auto, parkeerkosten, taxi kosten, derden …?
• Een overzicht van alle goede doelen en wanneer welke giften zijn gedaan, aantoonbaar in bankafschrift. Ingeval van een periodieke gift het contract – formulier van de BD.
Let op per IB2020 moet iedere gift “het goede doel” exact met naam en RSIN nummer ingevoerd worden.
• Om te helpen is het ANBI controle programma in het aangifteprogramma geïntegreerd.
• Echtscheiding … convenant?
• Partner (definitief) in verzorgingshuis …. Of langdurig opgenomen (ziekenbezoek)
• Dieetverklaring: een volledig ingevuld en ondertekent formulier van de BD.

Maar je kan toch heel gemakkelijk allerlei bedragen invullen, dat werkt prima?
Ja, maar, Let op: de belastingaangifte moet op feiten gebaseerd zijn.
De belastingdienst kan u steekproefsgewijs vragen om uw aangifte te onderbouwen.
Dat betekent dat alle ingevoerde gegevens – bedragen of aantoonbaar moeten zijn: op papier – nota’s, bankafschrift etc. ofwel aannemelijk gemaakt moet kunnen worden: uitleggen – onderbouwen – met uw eigen berekening (de vervoer – autokosten).

Vermogen speelt dat nog een rol, behalve dat er belasting over betaald moet worden?
Ja, i.v.m. toeslagen: Het totale box 3 vermogen op 31/12 = 01/01 (meetpunt voor de aangifte) mag niet te hoog zijn.
Let op per 2021, de vermogensgrens i.v.m. de huurtoeslag: hier gelden er andere grenzen en ook bij de berekening van de CAK eigenbijdrage versus het box 3 heffingsvrij vermogen. Bij zorgtoeslag geldt een hogere vermogens grens dan bij huurtoeslag.

Welzijn Houten

Woensdag 10:00 - 12:00 uur

Meer infoHuidig nummer

Titel

Artiest

Now on air

Houten Komt Thuis

17:00 19:00

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love