Column: Houten schrijft geschiedenis

2 oktober 2021

  1. Home
  2. /
  3. De Kijk Op Houten
  4. /
  5. Column: Houten schrijft geschiedenis

Elke week deelt een columnist zijn/haar persoonlijke kijk op bepaalde zaken in Houten. Deze week Martin Monkel.

Columnist Martin Monkel

Sinds enige tijd schrijf ik regelmatig een column voor Omroep Houten. Het enige kader dat ik daarbij heb is dat het over politieke onderwerpen moet gaan. Met enige fantasie kan je daar alles wel onder scharen, dus het vinden van een onderwerp moet toch niet zo moeilijk zijn.

Kenmerkend is wel dat al de meest aansprekende onderwerpen in de media al vaak breed uitgemeten zijn besproken. Mijn persoonlijke beschouwing levert dan een beperkte meerwaarde. Toch ben ik van mening dat we het maar (weer) eens over woningbouw moeten hebben.

De ideeën voor de bouw van ca. 5.000 woningen, vervat in de Ruimtelijke Koers, werden begin dit jaar aan de hand van een referendum van tafel geveegd. Na het besluit van de raad heeft de gemeente ca. 3000 huishoudens een vragenlijst gestuurd. Daaruit is gebleken waarom zoveel inwoners ‘nee’ hebben gestemd. “We willen wel zo snel mogelijk verder” aldus de wethouder. Afgelopen september is de raad geïnformeerd over het resultaat van die evaluatie van het referendum. Daaruit blijkt onder meer dat er onduidelijkheid was over de rollen voor college, raad en griffie. De ervaring leert ook dat de ‘simpele’ ja/nee-vraag geen recht doet aan de complexiteit van het proces en het raadsvoorstel. Nog recenter werd een onderzoek naar de gebiedsontwikkeling Noordwest en Oost gepresenteerd, waarover de raad medio oktober gaat debatteren. “Op het moment dat op basis van de resultaten keuzes gemaakt worden, wordt het participatieproces weer opgestart”. De verwachting is echter dat de feitelijke keuze over de verkiezingen van maart 2022 wordt heen getild, dan zijn we weer een jaar verder met of zonder inbreng van de mening van de burger.

Een tijdje geleden schreef ik een stukje over de tijd die ‘onherroepelijk vervliegt, terwijl we schrijven aan de geschiedenis’, een tekst die te lezen is op de Villa van Houten in Zuid.

Ik moest daaraan denken toen ik onlangs langs de Lobbendijk fietste. Daar ligt al jaren een braakliggend terrein waar voorheen een sporthal en een lagere school stonden. Het enige dat daar nog aan herinnert is een berg grond met daar omheen een bouwhek.

Het begon in 2015 toen een proces werd gestart om te komen tot een plan voor de nieuwbouw van woningen. Eind dat jaar ontvangen belanghebbenden de concept uitgangspunten. Uit de ontvangen reacties blijkt dat men het niet eens is met het aantal woningen en dat het bouwvolume te massaal is. Daarom wordt in de raad van februari 2017 de startnotitie in gewijzigde vorm vastgesteld. Belangrijkste wijziging is dat het aantal woningen uit de notitie wordt gehaald (?).

Omdat er toch te weinig draagvlak is en ook de politiek niet eenduidig is over de aanpak, wordt uiteindelijk een mediator aangetrokken om de planontwikkeling uit het slop te halen. In de zomer van 2018 wordt zelfs een nieuwe stedenbouwkundige ingevlogen. Niettemin raakt de ontwikkeling van het woningbouwplan ‘wegwijzer/den oord’ in een impasse. De omwonenden oordelen dat “de gemeente geen boodschap heeft aan de mening van haar burgers”. De raad zit begin 2019 met het besluit over de startnotitie in haar maag, en de behandeling ervan wordt 3 maanden uitgesteld. Uiteindelijk stemt halverwege 2020 de gemeenteraad in met het nieuwe bestemmingsplan.

Het bouwplan heeft inmiddels de naam ‘LindeOord’ meegekregen en de verwachting is dat de verkoop van de vrijesector appartementen in het 1e kwartaal van 2022 van start gaat.

Bij het plan ‘wegwijzer/den oord’ werd onder meer geconcludeerd dat er in het participatieproces veel verkeerd is gegaan. Ook toen bleek dat de communicatie tussen raad en college niet altijd even helder was, met als exponent de onduidelijke opdracht van de raad aan de toenmalige wethouder.

Wat dat betreft kan een parallel getrokken worden met het proces van de Ruimtelijk Koers. Dat de vergelijking mank gaat qua complexiteit moge duidelijk zijn, maar bestuurlijk valt er nog veel te winnen, zeker als het gaat om het gevoel voor participatie en het creëren van draagvlak.

Wat me echter nog het meeste zorgen baart is de stroperigheid van een dergelijk proces. Natuurlijk zijn we gebonden aan wettelijke termijnen van inspraak e.d., maar een goede voorbereiding is toch het halve werk en je moet soms het lef hebben daadkrachtig te besluiten. Ik ben benieuwd hoe dat

straks landt in de programma’s voor de verkiezingen van maart 2022. De praktijk leert dat er tot die tijd weinig gebeurt wat invloed heeft op de inhoud. En na de verkiezingen gaat veel tijd zitten in de formatie, gelet op de mogelijke spin-off vanuit de landelijke verhoudingen.

Het ‘eenvoudige’ bouwplan ‘LindeOord’ krijgt straks na ruim 8 jaar zijn invulling met het realiseren van 45 woningen. Hoe veel tijd hebben we als voorbereiding en uitvoering nodig om voor het jaar 2040 dat ‘complexe’ plan met die ca. 5.000 woningen te realiseren? En hoe gaat de gemeente dan in dat proces om met ‘de boodschap van haar burgers’?

Als de tijd voortschrijdt zal de geschiedenis van Houten het leren.


Huidig nummer

Titel

Artiest

Now on air

HoutenFM Non-stop

00:00 10:00

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love