Bespreking collegebrief Kinderboerderij in het rondetafelgesprek.

11 mei 2021

 1. Home
 2. /
 3. Nieuws
 4. /
 5. Politiek
 6. /
 7. Bespreking collegebrief Kinderboerderij in...

Op 11 mei is er weer een RTG. Dit is een afkorting voor Rondetafelgesprek. Het is eigenlijk een voorbespreking voor belangrijke items die in de raadsvergadering gaan komen en bij agendapunten hebben burgers inspreekrecht. Hiervoor kunnen ze zich aanmelden bij de griffie. De RTG van 11 mei is interessant, omdat de gebeurtenissen rond de kinderboerderij op de agenda staan. Het college heeft over de meest recente gebeurtenissen een brief geschreven aan de raad. Die kunt u hier lezen.

De kinderboerderij heeft een hectische tijd achter de rug met een faillissement, een ingediend bezwaarschrift tegen het besluit van het college om de subsidie te stoppen en de aankondiging dat er op advies van deskundigen dieren worden weggehaald bij de kinderboerderij vanwege het dierenwelzijn.

In dit verhaal springen er een paar zaken uit, die mede door journalistiek werk van Omroep Houten openbaar zijn geworden.

 • Het advies van de bezwaarcommissie werd niet openbaar gemaakt. Het advies om de subsidie te verlengen tot in ieder geval het eerste kwartaal 2021 is (zo bleek later) ook niet opgevolgd door het college. De kinderboerderij ging daardoor versneld failliet en gemeente kon het beheer zonder meer overnemen;
 • De gemeente liet een onderzoek uitvoeren door de door haar aangezochte deskundigen die enige omissies in de wijze van verzorgen en de behuizing van de dieren van de kinderboerderij constateerden. Volgens de deskundigen waren er teveel dieren op de kinderboerderij, waardoor het dierenwelzijn in gevaar kwam. Bovendien was volgens de wethouder gebleken dat niet alle dieren waren ingeënt.
  • De gemeente ging al dan niet bewust voorbij aan het feit, dat de kinderboerderij al jarenlang een vaste dierenarts heeft, die niet werd geconsulteerd.
  • In de uitzending van het programma Daar Hou Ik u aan! van Omroep Houten werd een verklaring van de dierenarts voorgelezen waaruit bleek dat volgens de dierenarts er niet teveel dieren op de kinderboerderij zijn. Daarnaast verklaarde de dierenarts dat de dieren wel degelijk op juiste wijze zijn ingeënt. Het programma, gepresenteerd door John van Amerongen, is hier terug te luisteren.
 • SGP en ITH stelden naar aanleiding van de uitzending van 17 april 2021 vragen voor de raadsvergadering van 20 april 2021. Die middag publiceerde de gemeente de onderzoeken van de deskundigen (zijnde Dos Schaafsma, dierverzorger, en een onbekende deskundige van AB-diensten Midden Nederland). Volgens het college van burgemeester en wethouders waren de stukken niet eerder gepubliceerd omdat het om bedrijfsvoering gegevens gaat en omdat de kritische inhoud van de rapportages zouden kunnen worden geprojecteerd op de (voormalig) werknemers van de kinderboerderij en de vrijwilligers.

De late publicatie leidde ertoe dat het agendapunt over de kinderboerderij op verzoek van de raad werd verzet naar het eerstvolgende rondetafelgesprek, zodat men de tijd zou hebben om de aangeleverde stukken goed te bestuderen.

Op 11 mei is het zo ver en staat het onderwerp op de agenda van het RTG. Omroep Houten publiceerde op zaterdag 8 mei een analyse van Paul van Ruitenbeek met als titel: Wat mogen wij van de gemeentelijke overheid verwachten?

Omroep Houten zal aanwezig zijn om te horen hoe e.e.a. verloopt.

Aan de hand van de collegebrief zal aan de orde komen:

 • hoe de raad denkt over het gelopen proces, de communicatie van de wethouder en de kracht van de door de gemeente ingewonnen adviezen enerzijds en de verklaring van de dierenarts anderzijds;
 • welke argumenten de wethouder op tafel zal leggen om zowel het deskundigenadvies als het advies van de bezwaarschriftencommissie pas laat te delen met de raad, ondanks dat door het niet opvolgen van het advies Stichting Buitenwereld versneld failliet ging en daarom dus niets meer kon doen voor in dienst zijnde medewerkers;
 • of het college nog steeds uit blijft gaan van het advies van de eigen deskundigen of dat er inmiddels contact is geweest met de betrokken dierenarts, hetgeen mogelijk heeft geleid tot andere inzichten.

 

Het rondetafelgesprek kan live worden gevolgd via https://houten.notubiz.nl/#, aanvang 20.30 uur.


Huidig nummer

Titel

Artiest

Now on air

HoutenFM Non-stop

00:00 09:00

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love