Last van geluidsoverlast door treinen?

2 juli 2021

  1. Home
  2. /
  3. Nieuws
  4. /
  5. Algemeen
  6. /
  7. Last van geluidsoverlast door...

Door Houten rijden ieder uur heel veel treinen. Helemaal met het dubbele spoor kan dit zorgen voor geluidsoverlast bij omwonende. Maar wat doet ProRail daar eigenlijk aan?

Rijdende treinen veel produceren geluid en dat weten Houtenaren maar al te goed. Er is een wettelijke geluidsnorm waar het spoorbedrijf zich aan moet houden. Voor omwonenden is vooral de Wet milieubeheer van belang. Hierin staat de norm voor de geluidsbelasting op gevels van woningen langs het spoor. Deze wet regelt ook de naleving van de ‘geluidproductieplafonds’: heldere grenzen aan de hoeveelheid geluid door rijdende treinen.

In een filmpje legt het bedrijf uit hoe het geluid ontstaat en wat ze er tegen doen.

Daarnaast werkt ProRail binnen het Meerjarenprogramma Geluidsanering aan het stiller maken van het spoor. Daarbij doen ze geluidonderzoek en maken daarna saneringsplannen. Hierin staat waar welke geluidsmaatregelen nodig zijn, en wanneer ze worden ingevoerd. Omwonenden kunnen officieel op de plannen reageren. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt de plannen vast, daarna begint ProRail met de uitvoering.

Maatregelen, maar niet altijd

Op deze manier pakken ze het geluid het liefste bij de bron aan, dus bij de rails of de trein. Of ze plaatsen geluidsschermen zoals langs het spoor in Houten. Maar dat voorkomt niet het trillen in de huizen. Heb je vragen, klachten of opmerkingen over geluidshinder? Neem dan contact op met afdeling Publieksvoorlichting.


Huidig nummer

Titel

Artiest

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love