Gerard Zandbergen (ITH): Met elkaar, voor elkaar

5 maart 2014

  1. Home
  2. /
  3. Nieuws
  4. /
  5. Gerard Zandbergen (ITH): Met...

Gerard Zandbergen is lijsttrekker van de Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH). Zijn partij staat voor “Besturen in samenspraak met de inwoners”. De heer Zandbergen is van mening dat de bewoners actief betrokken moeten worden bij het besturen van de gemeente. Hij gaat in het kader van de verkiezingen de inwoners opzoeken in de wijk, samen met vertegenwoordigers van doelgroepen.

In de afgelopen periode heeft de heer Zandbergen zich met ITH ingezet voor een veilig Houten. De partij heeft zich altijd sterk verzet tegen de komst van de windmolens en werd daardoor bij de vorige verkiezingen de grootse partij.
ITH heeft zich via de oppositie kritisch opgesteld tegen het collegebeleid, overigens niet altijd met evenveel succes, “want je staat als oppositie toch aan de zijlijn”. ITH heeft zich altijd sterk gemaakt voor een stabiele begrotingspositie. “We vielen van de ene op de andere verbazing met dit collegebeleid” geeft de heer Zandbergen aan. De begroting was in principe op orde maar in 2012 was die positie zodanig verslechterd dat aanvullend voor enkele miljoenen euro’s bezuinigd moest worden.
De heer Zandbergen is tevreden over de bereikte inspraak bij de ontwikkeling van de Stenen Poort, wegens de verplaatsing van de hockeyvelden. “We hebben het college een aantal handreikingen gedaan o.a. over de regionale samenwerking”. Dit heeft geresulteerd in een gemeenschappelijke regeling op sociaal gebied, waardoor besparingen kunnen worden gerealiseerd. “Dat laatste blijft onze inzet”.

Voor wat betreft de komende vier jaar geeft de heer Zandbergen aan dat je met beloven voorzichtig moet zijn. “Ik beloof niemand iets in deze onzekere tijden”. Hij noemt het liever intenties.
Voor jongeren, vind hij, “moet Houten gezelliger worden en dat hoeft niet veel geld te kosten”. Er moeten meer ontspanningsmogelijkheden komen, bv. een dorpsfeest, dat enkele jaren geleden is afgeschaft.
Ouderen moeten meer bij het bestuur van Houten worden betrokken. “Ouderen zijn het sociale kapitaal”. Deze groep mensen heeft veel ervaring en zijn betrokken geweest bij de groei van onze gemeente. Er moeten meer woningen komen voor senioren nabij zorginstellingen en andere voorzieningen zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen. “Mocht er hulp nodig zijn, in welke vorm dan ook, in het van belang dat die ook aanwezig is” aldus de heer Zandbergen.
Voor gezinnen acht de heer Zandbergen een veilige woonomgeving van primair belang. Hij vindt dat de criminaliteit moet worden terug gedrongen, dus geen vestiging van coffeeshops.
Op de vraag naar de uitvoering van het verkiezingsprogramma zegt de heer Zandbergen dat zijn partij graag in overleg met andere partijen wil werken aan een “mooi, bruisend, veilig en gezond Houten”. Afhankelijk van de uitslag van de verkiezingen is ITH bereid daarvoor de bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen.

[mh_media type=video]


Meningen van de lezer

Laat een reactie achter


Huidig nummer

Titel

Artiest

Now on air

HoutenFM Non-stop

15:00 24:00

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love