EXTRA STEUN VOOR KWETSBARE INWONERS

15 juni 2021

  1. Home
  2. /
  3. Nieuws
  4. /
  5. Welzijn
  6. /
  7. EXTRA STEUN VOOR KWETSBARE...

Het college van B en W. stelt € 117.500 beschikbaar voor extra hulp aan kwetsbare inwoners in de gemeente Houten. Een steunpakket moet hen helpen om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden en om mee te kunnen doen in de samenleving.

De coronacrisis heeft invloed op het sociaal en geestelijk welzijn van mensen. Dat geldt in het bijzonder voor mensen die al kwetsbaar waren, zoals kwetsbare jongeren, eenzame ouderen en volwassenen met psychiatrische problemen. Dat beeld komt ook naar voren uit de onlangs gepresenteerde Monitor Sociale Kracht 2020 en de gesprekken met maatschappelijke partners. Daarom zet het college van B en W. het rijksgeld in voor ondersteuning en activering van deze kwetsbare inwoners.

Iedereen telt mee in Houten Wethouder Jan Overweg (zorg, welzijn, gezondheid, jeugd): ‘Het motto van onze Sociale Koers 2020-2023 is ‘iedereen telt mee’. Elke inwoner moet mee kunnen doen in de samenleving. Door de coronacrisis was dat voor kwetsbare mensen extra moeilijk. Met het steunpakket willen we de negatieve gevolgen verminderen en ze op weg helpen om weer mee te kunnen doen.”

Het steunpakket ‘Welzijn voor kwetsbare inwoners’ richt zich op:

· Verlenging van de proef MOTTO (Mooie Ontmoetingen Thuisbezoek Ouderen)

· Huisbezoeken aan 75-plussers

· Steun aan Enik Recoverycollege voor inwoners met psychiatrische problemen

· Extra menskracht voor het Eropaf! Team Houten

· Geld voor ontmoetingen in de wijk.

MOTTO meer thuisbezoeken voor ouderen Mooie Ontmoetingen Thuisbezoek Ouderen, MOTTO, biedt een luisterend oor en een goed gesprek aan ouderen die thuis wonen. MOTTO leverde in de korte tijd van haar bestaan al een waardevolle bijdrage aan het welzijn van Houtense kwetsbare ouderen. Met de verlenging van de proefperiode met één jaar, kan MOTTO nog meer huisbezoeken afleggen.

Huisbezoek 75-plussers Een deel van het geld zet het college van B en W. in voor huisbezoeken aan 75-plussers.

Centraal in dat bezoek staan de vragen hoe het écht met ze gaat, wat aandacht verdient of er hulp nodig is. Het doel is dat alle ouderen weer mee kunnen doen aan een herstartende samenleving.

Verder gaan de maatschappelijke organisaties en vrijwilligers van ‘Houten voor Houten’ hun initiatief in de wijk verder verstevigen. Zij gaan vraag en aanbod van hulp en ondersteuning voor inwoners zo dichtbij mogelijk, in hun eigen wijk, bij elkaar brengen.

Extra openingsavond Enik Recoverycollege Enik Recoverycollege in het ‘Huis voor Houten’ biedt een ontmoetings-en leerplek voor psychisch kwetsbare inwoners. Het steunpakket biedt de mogelijkheid om naast twee inloopdagdelen, nu ook een avond open te zijn.

Extra medewerker Eropaf! Team Houten Door de uitbreiding van het Eropaf! Team Houten kunnen we psychisch kwetsbare inwoners nog sneller in beeld te krijgen. Dat is belangrijk want met vroege aandacht kunnen we meer problemen voorkomen, zoals schulden, een opname of uithuisplaatsing. Het team is een samenwerking tussen politie, sociaal team Houten, Viveste, van Houten&co en een huisarts.

Geld voor ontmoetingen in de wijk Het steunpakket is er ook voor het weer starten van ontmoetingen in de wijk. Initiatieven kunnen een werkbudget aanvragen voor extra ondersteuning om bijvoorbeeld de gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. Bijvoorbeeld voor de huur van extra ruimte of de aanschaf van een tent of klapstoelen.

Meer informatie Al eerder besloot het college van B en W. extra steun te geven aan mensen en sectoren die lokaal extra hard geraakt zijn door de coronacrisis. Bijvoorbeeld jongeren en de cultuursector. Er komen ook nog steunmaatregelen voor een gezonde leefstijl en het onderwijs. Zo wil het college de impact van de coronacrisis voor inwoners verminderen en de Houtense samenleving weer zo snel mogelijk laten bloeien als vóór de coronacrisis.

Inwonersinitiatieven die een beroep willen doen op het steunpakket, kunnen contact opnemen met Team Samenleving, Jacqueline Eggermont, gemeentehuis@houten.nl of (030) 63 92 611. Op de website www.houten.nl/corona staat ook meer informatie.


Huidig nummer

Titel

Artiest

Now on air

Houten Komt Thuis

17:00 19:00

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love