Wethouder Jan Overweg: “Een samenleving waarin iedereen kan meedoen”

7 december 2021

  1. Home
  2. /
  3. Nieuws
  4. /
  5. Politiek
  6. /
  7. Wethouder Jan Overweg: “Een...

In het politieke radioprogramma Daar Hou Ik U Aan van zaterdagmorgen 4 december spraken presentatoren John van Amerongen en Paul van Ruitenbeek met wethouder Jan Overweg (ChristenUnie) van zorg, jeugd en cultuur.

Het gesprek ging onder meer over de Inclusie Agenda van het College. Wat is dat? “In een ‘inclusieve samenleving’ kan iedereen meedoen”, legt de wethouder uit. “Je zou denken dat dit in Houten wel goed geregeld is, maar er blijken toch allerlei drempels te zijn. Het kan gaan om letterlijke drempels, waardoor mensen met een rolstoel niet naar binnen kunnen, daar moet bijvoorbeeld bij de stembureaus goed op worden gelet, maar ook om figuurlijke drempels waardoor mensen zich buitengesloten voelen.” De wethouder noemt het voorbeeld van een inspraakavond waar te moeilijke taal gebruikt wordt. Ook laaggeletterden en verstandelijk beperkten moeten kunnen begrijpen waar het over gaat. Ambtenaren zullen daarop worden getraind.

Beste Houtenaar
In de krant was te lezen dat in de aanhef van brieven “Geachte heer of mevrouw” vervangen zou worden door “Beste Houtenaar”. De wethouder: “Waar mensen met meneer of mevrouw willen en kunnen worden aangesproken, zullen we dat gewoon blijven doen. Maar er zijn ook mensen die zich daarin niet herkennen. In individuele contacten en algemene brieven willen we vermijden dat mensen zich buitengesloten voelen. Hoe we dat doen, kan van geval tot geval verschillen. We gaan het niet anoniem maken.”
De Inclusie Agenda is een actieplan voor een jaar. Daarna wordt er opnieuw naar gekeken. De wethouder zou graag willen dat inwoners zich verantwoordelijk voelen voor deze agenda. Hij doet een oproep aan (groepen) inwoners om zich bij hem te melden als ze hierover willen meedenken en doen.
In het gesprek ging het ook over de jeugd. Door corona is er nu weinig te doen. In het vroegere postkantoor bij het station is tot 15 januari nog ‘Proef!’, de ‘huiskamer van Houten’ te vinden. De wethouder: “Je ziet jongeren die vaak onder het spoorviaduct rondhangen daar nu naar binnen gaan, muziek en plezier maken. Jongerencentrum Enter moet ook zo’n plek zijn, een middelpunt waar jongeren terecht kunnen voor vertier en hulp”. Door achterstallig onderhoud moet Enter ingrijpend worden verbouwd en vernieuwd, waarna het die plek weer kan krijgen.

Speelboerderij
De kinderboerderij aan de Keercamp – de vroegere Buitenwereld – heet nu Speelboerderij Houten. De gemeente zoekt een nieuwe exploitant. Gegadigden hebben nog een week om zich te melden. De nieuwe beheerder moet wel aan professionele eisen voldoen. Een deel van de dieren moest afgelopen jaar weg. Komen die weer terug? De wethouder: “Dat weet ik niet, de speelboerderij moet wel aan de eisen van dierenwelzijn voldoen, verder is het aan de beheerder”.

Cultuurplein
De gemeenteraad heeft onder het motto ‘Blijven bouwen, vertraging voorkomen’ een zevental locaties aangewezen waar binnen een paar jaar woningen gebouwd zouden kunnen worden. Eén van die plekken is het Forum, direct bij het station Houten. Wethouder Jan Overweg is daar enthousiast over. “Hier lag al langer een plan voor een cultuurplein, maar dit is versneld”, legt de wethouder uit. Maatschappelijke organisaties hebben hun handen ineen geslagen, waaronder de bibliotheek, het theater en college de Heemlanden. De gemeente is eigenaar van een groot deel van het gebied. De bibliotheek, nu ‘Huis van Houten’ is aan vernieuwing toe. De gemeente wil hier investeren in een combinatie van cultuur en betaalbare woningen.

Verder als wethouder?
Wil de wethouder door na de verkiezingen? “Eerst maar eens de verkiezingen afwachten en dan verder zien”, antwoordt de wethouder diplomatiek. Wel wil hij weer deel uitmaken van een pool van potentiële wethouders van de ChristenUnie. Hij heeft het wethouderschap vorig jaar tussentijds overgenomen van Jana Smith. Hij woont in Elst en is nog niet van plan te verhuizen. “Wethouder worden in Houten is geen doel op zich”.

 


Huidig nummer

Titel

Artiest

Now on air

Houten Komt Thuis

17:00 19:00

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love