Vrijwilligers helpen weidevogels in het nauw

17 maart 2024

  1. Home
  2. /
  3. Nieuws
  4. /
  5. Algemeen
  6. /
  7. Vrijwilligers helpen weidevogels in...

Deze week is officieel het broedseizoen begonnen. Voor een periode van enkele maanden, van 15 maart tot 15 juli, wordt door natuurbeschermingsorganisaties verzocht hiermee rekening te houden. Dat betekent onder meer dat de graslanden die gemaaid of door vee begraasd worden zoveel mogelijk ontzien moeten worden. De meeste weidevogels zijn in deze tijd hun nesten aan het maken. Ze broeden en brengen in deze periode hun kuikens groot.

Door de nesten op te sporen en te markeren kunnen veel legsels gespaard worden. Door goede afrasteringen en borden te plaatsen kan worden voorkomen dat de nesten worden verstoord. Later maaien en het vee de kans niet geven de nesten te vertrappen zijn simpele maatregelen die kunnen worden genomen.

Ook in Houten trekken vrijwilligers ieder voorjaar de weilanden in om nesten te markeren. Zo kan worden voorkomen dat de nesten over het hoofd worden gezien en worden verwoest. Het vee dat zich in het weiland tegoed doet aan het malse gras kan de nesten vertrappen met een even verwoestend effect tot gevolg. Om de nesten hiertegen te behoeden zijn nestbeschermers ontworpen. Kooien met mazen die groot genoeg zijn voor de oudervogels om het nest te bereiken. Het in kaart brengen van de nesten wordt niet alleen lopend door het weiland gedaan. Ook vanuit de lucht wordt een steentje bijgedragen aan het voortbestaan van de weidevogels. Drones bieden ondersteuning en zijn van grote waarde gebleken bij deze vorm van natuurbehoud. Ieder jaar roept de Milieuwerkgroep Houten vrijwilligers op om in samenspraak met de eigenaren van de landerijen de Grutto, Kievit, Tureluur en andere weidevogels te helpen beschermen. De werkgroep heeft de nodige kennis in huis en zorgt voor voldoende begeleiding bij het veldwerk. Er is op het moment dringend behoefte aan dronepiloten.

Voor meer informatie: https://www.milieuwerkgroephouten.nl/werkgroepen/weidevogelbescherming/


Huidig nummer

Titel

Artiest

Now on air

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love