Vluchtelingen gehuisvest bij oude Wegenergebouw

6 april 2022

  1. Home
  2. /
  3. Nieuws
  4. /
  5. Welzijn
  6. /
  7. Vluchtelingen gehuisvest bij oude...

Het college van burgemeester en wethouders wil het oude Wegenergebouw (Utrechts Nieuwsblad) aan Essenkade 2 een ander tijdelijk gebruik geven. Deze plek biedt de mogelijkheid voor huisvesting van vluchtelingen, van ‘spoedzoekers’ en een aantal Houtense maatschappelijke initiatieven. Hiermee wil het college tijdelijk voorzien in de enorme behoefte aan opvangplekken en woningen.

De gemeente Houten is al langer op zoek naar geschikte locaties voor de opvang van vluchtelingen. Door de groeiende stroom aan vluchtelingen en de komst van Oekraïense vluchtelingen is deze situatie nog dringender geworden.

Mensen in nood
Wethouder Jan Overweg: “Wij voelen het als onze verantwoordelijkheid om mensen in nood te helpen. Met de locatie Essenkade 2 kunnen wij een bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen. En ook andere mensen met spoed onderdak bieden. We hebben hiervoor de locatie uitgebreid onderzocht. We zijn nog in gesprek met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers), de eigenaar van de locatie en woningcorporatie Viveste, maar het onderzoek is bijna klaar. Een groot deel van het gebouw en het hele parkeerterrein zijn beschikbaar. Wij vertrouwen er op dat er vanuit de Houtense samenleving, net als in het verleden, weer mooie initiatieven ontstaan voor ondersteuning van deze bewoners.”

Kleinschalige woonlocatie voor vluchtelingen
Gemeente Houten, COA en de provincie Utrecht zien Essenkade 2 als een plek voor een kleinschalige woonlocatie voor vluchtelingen met een maximum van 100 mensen. Dit aantal vindt het college van B&W passen bij Houten. De bedoeling is dat zij gaan wonen in woonunits op het parkeerterrein. Deze opvanglocatie is voor maximaal 15 jaar.

Tijdelijke huisvesting voor andere woningzoekenden
Op dezelfde locatie ziet het college van B&W ook kansen voor tijdelijke huisvesting van andere woningzoekenden in Houten. Ook hieraan is grote behoefte. Bijvoorbeeld mensen die met spoed onderdak nodig hebben (‘spoedzoekers’), jongeren, statushouders en arbeidsmigranten. Hierbij denkt het college aan een aantal van ongeveer 150 mensen. De bedoeling is dat ook zij tijdelijk in woonunits op het terrein gaan wonen.

Maatschappelijke organisaties in gebouw
In het bedrijfspand kunnen geen mensen wonen omdat dit teveel aanpassingen en investeringen vraagt. De bedoeling is in het gebouw een aantal maatschappelijke organisaties uit Houten onder te brengen, zoals de Voedselbank, het Doorgeefluik en De KrachtFabriek. Zij zitten nu in tijdelijk beschikbare gebouwen, die gesloopt gaan worden om plaats te maken voor woningen. Als het plan doorgaat, zou een grote wens in vervulling gaan van deze partijen om voor langere tijd onderdak te krijgen.

Win-winsituatie
Het college denkt dat met een combinatie van wonen en maatschappelijke functies mooie nieuwe contacten kunnen ontstaan tussen toekomstige bewoners en de maatschappelijke partijen. De mensen die hier tijdelijk wonen, kunnen bijvoorbeeld aan de slag bij de organisaties die in het gebouw zijn ondergebracht. In het pand is ook plaats voor nieuwe initiatieven die passen in dit concept. Zo kan er een ‘win-winsituatie’ ontstaan tussen nieuwe bewoners in de woonunits en de organisaties.

Inloopbijeenkomst op 9 april a.s. vanaf 12.00 uur
Gezien de grote maatschappelijke nood wil het college van burgemeester en wethouders binnenkort aan de gemeenteraad vragen hoe zij denkt over deze tijdelijke voorziening. De raadsvergadering is nog deze maand gepland. Vóór die tijd is er op zaterdag 9 april tussen 12.00 en 15.00 uur een inloopmiddag voor aanwonenden, omliggende bedrijven en andere geïnteresseerden. Dit is in de hal van het bedrijfspand op Essenkade 2. Er zijn vertegenwoordigers aanwezig van de gemeente, COA, woningcorporatie Viveste en de maatschappelijke organisaties. Op 21 april staat het op de agenda van de gemeenteraad.


Huidig nummer

Titel

Artiest

Now on air

Houten Komt Thuis

17:00 19:00

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love