visie Oude Dorp: raad probeert bij te schaven, donderdag vervolg

6 oktober 2021

  1. Home
  2. /
  3. Nieuws
  4. /
  5. Politiek
  6. /
  7. visie Oude Dorp: raad...

De gemeenteraad heeft dinsdagavond 5 oktober tijdens de eerste vergadering na de zomer tot middernacht gediscussieerd over de Ontwikkelingsvisie Oude Dorp.

De andere agendapunten moesten doorgeschoven worden naar donderdag. Dan vinden ook de stemmingen plaats over een hele reeks voorstellen over het Oude Dorp. Aan het begin van de vergadering probeerde de voltallige oppositie (SGP, D66, PvdA, ITH, HA, Groep Aanen) het onderwerp van de agenda af te voeren, maar de coalitiepartijen gingen daar niet in mee. Daarom moest er gestemd worden over de agenda en dat leverde meteen een primeur: voor het eerst in de geschiedenis stemde de raad elektronisch.

De oppositie vond het een visieloze visie, die geen richting geeft aan verkeer, inrichting, historisch karakter, levendigheid en eventuele uitbreiding van de supermarkt aan het Plein. Zij vonden dat wethouder Sander Bos (VVD) zijn huiswerk maar moest overdoen en over drie maanden met een nieuwe visie komen. Ook de coalitiepartijen hadden veel kritiek. Pieter de Winter (CDA) had moeite met het resultaat: “Er zijn nog geen duidelijke keuzes gemaakt. Wel is er al veel informatie naar boven gehaald door onderzoeken en participatie, wat nu vertaald moet worden in de visie”. Mark Honkoop (ITH) was ontstemd over de visie: “te laat, geen keuzes, te duur en onvoldoende”. Wayne Wilson (HA) vond de visie niet per se slecht maar niet af. Wethouder Sander Bos (VVD) gaf aan dat sommige keuzes minder scherp waren geworden door gehoor te geven aan de onderzoeken en participatie: “Minder nadrukkelijke keuzes zijn ook keuzes”.

Bij elkaar dienden de raadsleden zo’n zeventien amendementen en moties in. De PvdA wil geen uitbreiding van de supermarkt. Van GroenLinks mag dit wel onder voorwaarden, bijvoorbeeld door de parkeerplaatsen van het plein te verplaatsen naar eigen terrein. D66 wil minder auto’s op het Plein en meer ruimte voor activiteiten. ITH, SGP en PvdA willen zeker zijn dat er geen betaald parkeren komt en de SGP wil voorkomen dat het Plein alsnog autovrij of autoluw wordt. Een aantal voorstellen gaan over woningbouw op de plek van De Grund en hoe de kosten van de plannen verdeeld moeten worden. D66 heeft met de SGP een motie van treurnis ingediend vanwege de hoge kosten van de visievorming en ook andere partijen willen dat de raad daar meer zicht op krijgt.

De coalitiepartijen CDA, VVD, GroenLinks, en ChristenUnie dienden een amendement in om de visie niet vast te stellen maar “aan te scherpen”, met daarbij een hele reeks aandachtspunten. Volgens de oppositie komt dat eigenlijk op hetzelfde neer: het werk nog maar eens over doen. Als dit amendement wordt aangenomen, wat in de lijn der verwachting ligt omdat de coalitie de meerderheid heeft, dan kan de oppositie geen wijzigingen meer aanbrengen in het oorspronkelijke voorstel, omdat dit dan immers niet wordt vastgesteld. De burgemeester zei dat het dan beter is de wensen vast te leggen in moties, waar de wethouder rekening mee kan houden.

Tegen middernacht moest er gestemd worden of het voorstel rijp is om over gestemd te worden. Ook dat leverde weer een unicum op. De meeste raadsleden hadden al gestemd, op een paar na, toen Hanny van Doorn (ITH) alsnog een stemverklaring wilde afleggen: “We staan met de rug tegen de muur, we hebben geen keus meer”. Daarop besloot Wouter van den Berg (SGP) zijn stem alsnog te wijzigen van ‘ja’ naar ‘nee’, wat kan zolang de elektronische stemming niet is afgesloten. Hij verklaarde dat de visie nog niet rijp was voor besluitvorming en dat hij wilde vasthouden aan het idee om het van de agenda af te voeren. Maar op zes na vonden de raadsleden dat er donderdag over het Oude Dorp gestemd kan worden.

 


Huidig nummer

Titel

Artiest

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love