VERONTREINIGDE GROND IN Honswijkerplas

27 september 2019

  1. Home
  2. /
  3. Nieuws
  4. /
  5. Algemeen
  6. /
  7. VERONTREINIGDE GROND IN Honswijkerplas

De bodem van de Honswijkerplas in Tull en ‘t Waal is in 2017 opgehoogd met bagger en licht verontreinigde grond. Sinds 2014 kunnen mensen er zwemmen maar de recreanten zijn niet op de hoogte gesteld van de manier waarop de plas ondieper is gemaakt.

Voor het verondiepen (ondieper maken) van de plas is onder andere gebruik gemaakt van bagger die is vrijgekomen bij werkzaamheden door Rijkswaterstaat aan de Beatrixsluis in Nieuwegein, een paar kilometer verderop. Daarnaast is bagger gebruikt uit de gekanaliseerde Hollandse IJssel in de omgeving van Gouda, de Westelijke Landtong bij IJmuiden en de Uilenvlietsehaven in Heerjansdam.

Er is met omwonenden uit Tull en ’t Waal over het verondiepingsproject van de Honswijkerplas gesproken in een zogenaamde ‘klankbordgroep’. Daarin is wel verteld dat er bagger uit de werkzaamheden bij de Beatrixsluis zou worden gebruikt. “Maar ons is uitdrukkelijk verzekerd dat het om schone grond en bagger gaat”, zegt een deelnemer aan de klankbordgroep.

Overige plekken waar bagger vandaan komt onbekend
Van welke andere plekken de bagger nog meer komt is niet verteld aan de klankbordgroep. Maar dat wist men kennelijk op dat moment ook nog niet, omdat dit zou afhangen van het aanbod van grond en bagger. Dat geldt ook voor toekomstige stortingen, zo stellen het zand- en baggerbedrijf de firma Dekker, Stichtse Groenlanden en de gemeente Houten in een gezamenlijk antwoord op vragen van het televisieprogramma ZEMBLA.

De gemeente Houten heeft haar bevolking echter nooit actief voorgelicht over de verondieping van de plas. “Zij hebben de gelegenheid om de Nota Bodembeheer in te zien, wat via de gangbare procedure rond terinzagelegging ook bekend is gemaakt”, zeggen de betrokken partijen.

Blauwalg
Opvallend is dat afgelopen augustus de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) een waarschuwing deed uitgaan dat er blauwalg was aangetroffen in de zwemplas. Het komt vaker voor dat zich blauwalg ontwikkeld in verondiepte plassen. Dat kan het gevolg zijn van het gebruik van bagger of grond met veel nutriënten, zoals fosfaat en stikstof. Voor de verondieping is door de RUD geen enkele keer blauwalg in de Honswijkerplas  geconstateerd.

BRON: BNN/VARA ZEMBLA


Huidig nummer

Titel

Artiest

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love