Varianten op ‘Bouwen aan Houten’

24 juli 2021

  1. Home
  2. /
  3. Nieuws
  4. /
  5. Algemeen
  6. /
  7. Varianten op ‘Bouwen aan...

Op dinsdag 13 juli is de raad van de gemeente Houten door het college bijgepraat over de voortgang van de onderzoeken naar mogelijke gebiedsontwikkeling in Houten-Noordwest en -Oost.

 Samen met adviesbureaus en met de initiatiefnemers van het Manifest Houtense Koers zijn er inmiddels allerlei scenario’s en gebiedsvarianten uitgewerkt. Deze scenario’s en varianten verschillen van elkaar in bijvoorbeeld het aantal woningen dat per gebied wordt gerealiseerd en/of er nieuwe wegen worden aangelegd.

Wat scoort goed?
De verschillende scenario’s en varianten worden momenteel beoordeeld op diverse thema’s. Bijvoorbeeld woningbehoefte, landschap, ruimtelijke kwaliteit, mobiliteit en financiële haalbaarheid. Door op deze manier de scenario’s met elkaar te vergelijken wordt duidelijk op welke punten het ene scenario of variant beter scoort en op welke punten minder goed.

Onderzoek
Dit najaar zal het onderzoek naar mogelijke gebiedsontwikkeling in Houten-Noordwest en -Oost Houten worden aangeboden aan de raad. De raad zal een rapport ontvangen met hierin een beschrijving van de scenario’s en varianten, inzichten vanuit de beoordelingen, dilemma’s en aanbevelingen. Het rapport zal gebruikt worden bij de toekomstige ruimtelijke visievorming in Houten. En voor een eventuele keuze voor het gebruiken van het gebied Noordwest of Oost voor het bouwen van woningen. Het rapport is onderdeel van de bredere onderzoeksagenda: ‘Bouwen aan Houten’ dat na besluitvorming over de Ruimtelijke Koers (maart 2021) gestart is.

Wethouders Sander Bos en Hilde de Groot: “wij zijn ons bewust van de grote behoefte van onze inwoners aan betaalbare woningen. Maar we willen ook aangeven dat ondanks alle nieuwe energie die de diverse partijen in dit traject steken, de onderzoeken niet op korte termijn tot woningbouw zullen leiden. Wel wordt er samen met de raad gekeken naar andere plekken waar, ondanks het ontbreken van een ruimtelijke visie, op niet al te lange termijn gestart kan worden met de bouw van woningen”.

 


Huidig nummer

Titel

Artiest

Now on air

HoutenFM Non-stop

15:00 24:00

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love