Sneller en meer plekken voor vluchtelingen

18 maart 2022

  1. Home
  2. /
  3. Nieuws
  4. /
  5. Politiek
  6. /
  7. Sneller en meer plekken...

De gemeente Houten wil meewerken aan de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne die zijn gevlucht voor de oorlog met Rusland. De gemeente wil op korte termijn een opvanglocatie realiseren voor 100 vluchtelingen en heeft hiervoor een locatie op het oog. Dit meldt de burgemeester op Facebook en in antwoord op raadsbrede vragen. De locatie wordt pas bekend gemaakt als alles rond is en ook de omwonenden zijn geïnformeerd.

Locatie
Omroep Houten vroeg of dit dezelfde locatie is die wethouder Jan Overweg al eerder in oktober aankondigde en die is opgenomen in het provinciaal bod voor huisvesting van asielzoekers, in antwoord op een eerder dringend verzoek van de rijksoverheid. Moeten vluchtelingen plaatsmaken voor vluchtelingen? “Nee, dat is niet de bedoeling”, antwoordt burgemeester Gilbert Isabella. “Het is inderdaad dezelfde locatie, maar de gemeente wil het beschikbaar komen daarvan versnellen, zodat er dan in eerste instantie op korte termijn Oekraïners gehuisvest kunnen worden. Het is de bedoeling dat de opvang daarna weer beschikbaar komt voor andere vluchtelingen en ‘spoedzoekers’, mensen die om welke redenen acuut tijdelijke huisvesting nodig hebben.”

Combinatie
Bij het aanbod heeft de gemeente aangegeven dat het ook kan gaan om arbeidsmigranten, studenten en statushouders. “De combinatie van opvang, tijdelijke bewoning en maatschappelijke organisaties geven mooie nieuwe verbindingen”, aldus de tekst van het aanbod. Om welk gebouw het gaat, wil de burgemeester nog niet zeggen, maar hij hoopt wel dat de locatie voor het eind van deze maand bekend kan worden gemaakt. Daarnaast is de gemeente ook nog op zoek naar een tweede locatie voor vluchtelingen en spoedzoekers.

180 opvangplekken
Voor het grote aantal verwachte evacués uit Oekraïne heeft de rijksoverheid elke veiligheidsregio gevraagd om in eerste instantie 1000 tijdelijke noodopvangplekken te leveren en daarna nog eens 1000. De gemeente Houten heeft daarvoor inmiddels 180 opvangplekken gevonden: 100 in het Van der Valkhotel, 50 bij fruittelers en 30 bij particulieren. Dit gaat om kortdurende noodopvang en komt dus bovenop de eerder genoemde tijdelijke huisvesting.

Verbinden
De burgemeester benadrukt dat Houten net als bij de vluchtelingencrisis in 2015 wil voorkomen dat er met vluchtelingen door het hele land gesleept gaat worden, zodat banden telkens weer worden doorgesneden, ook voor schoolgaande kinderen. De gemeente wil verbindingen tussen vluchtelingen, vrijwilligers, organisaties en voorzieningen ondersteunen.


Huidig nummer

Titel

Artiest

Now on air

De Lunchbox

12:00 14:00

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love