Ruimtelijke Koers Houten in huidige vorm van de baan

28 maart 2021

  1. Home
  2. /
  3. Nieuws
  4. /
  5. Politiek
  6. /
  7. Ruimtelijke Koers Houten in...

De kiezer heeft altijd gelijk, is een veel gebruikte frase van Politici. Dat hoor je nu ook in Houten na het referendum op 17 maart j.l. De plannen voor de bouw van 4800 woningen , vastgelegd in “Ruimtelijke koers”, lijkt alle politieke steun te hebben verloren .

De politieke steun ervoor is volledig verdampt nadat de Houtenaren vorige week woensdag in een referendum massaal tegen stemden. Zij lieten een klip-en-klaar ‘nee’ horen, vooral tegen hoogbouw en stedelijke verdichting.

De uitkomst van dat raadgevende referendum wordt komende dinsdag besproken door de Houtense gemeenteraad. Maar nu al is duidelijk dat een ruime raadsmeerderheid geen mogelijkheid ziet verder te gaan met deze Ruimtelijke Koers, die tot nu toe al meer dan 1,5 miljoen euro heeft gekost. Oorspronkelijk waren alleen ITH en SGP duidelijk tegen. Nadat zich de uitslag aftekende van het referendum gingen al meer partijen overstag.

Het kon nog zelf wel eens een unaniem raadsbesluit gaan worden, zoals het er nu voor staat. Er heerst wel teleurstelling, dat met het afwijzen van het voorliggende plan, voorlopig geen oplossing is voor het grote te kort aan woonbehoefte in Houten.

Echter een opkomst van 76% en 2/3 tegenstemmers heeft men weinig keus. Met het verwachte besluit op 30 maart wordt ook een investering van 1.5 miljoen euro te niet gedaan. En dat op een begroting, die er al niet al te florissant uitziet.

Toch behoeft het niet allemaal negatief gezien te worden, want de woonbehoefte en bijbehorende bouw wordt breed gedragen. Diverse bronnen wijzen er op, dat er ook , vanuit een burger initiatief een goed alternatief is aangedragen.
Eén van de initiatienemers hiervan is Jacco Hoogewoud, die samen nog enkele andere Houtenaren belangeloos een alternatief plan schreef dat in het dorp op veel sympathie kon rekenen: het Manifest Houtense Koers.

Het Manifest Houtense Koerst ging niet uit van minder woningen, maar wel van minder hoogbouw en van minder stedelijke verdichting. Waar B en W het groen ten oosten van Houten nog wilden sparen, zet dit manifest juist vól in op dat gebied: ‘Maak er de meest moderne, klimaatvriendelijke woonwijk van Nederland van en zet Houten daarmee hernieuwd op de kaart als ambitieuze voorbeeldgemeente’ stellen de opstellers.

Opmerkelijk is, dat in alle reacties op het referendum de politiek zelf nog niet heeft gereageerd op deze mogelijkheid.


Huidig nummer

Titel

Artiest

Now on air

Ochtendspits

06:00 09:00

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love