Restaurant Nieuw Wulven weer vlot getrokken

6 februari 2024

  1. Home
  2. /
  3. Nieuws
  4. /
  5. Politiek
  6. /
  7. Restaurant Nieuw Wulven weer...

Eind december is een nieuwe vergunningaanvraag ingediend voor de bouw van een restaurant in het bos Nieuw Wulven. Een jaar eerder werd een vorige aanvraag weer ingetrokken, omdat de planuitwerking en de financiering nog niet compleet waren. Door de coronacrisis was het toen geen geschikte tijd om een restaurant te starten en er werden ook veel eisen gesteld vanuit het natuurbelang. De horeca is vergund aan Natuurlijke Recreatie Nieuw Wulven BV te Leersum van Stella Heinen en René Willigenburg. Inmiddels is een nieuwe partij betrokken en zijn de plannen weer vlot getrokken. De nieuwe partij zal het het restaurant gaan bouwen en exploiteren. In maart komt er een informatieavond, waar Staatsbosbeheer en de nieuwe initiatiefnemer de nieuwe plannen zullen bekendmaken en toelichten.

In persberichten was te lezen dat de aanvraag vanaf 10 januari zes weken ter inzage ligt, maar een woordvoerder van de gemeente laat weten dat dit niet helemaal klopt. De stukken zijn weliswaar nu al in te zien, maar pas als de gemeente een besluit heeft genomen over de aanvraag volgt de formele terinzagelegging van zes weken, waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend. De nu gepubliceerde plannen kunnen ook nog wijzigen.

De eigenaar wil de begane grond van 387,50 m2 inrichten als restaurant en de eerste verdieping van 292,50 m2 benutten voor zalenverhuur. Dit past in het bestemmingsplan. Het terras aan het water en het tochtportaal wijken enigszins af van het bestemmingsplan, maar de gemeente staat niet onwelwillend tegenover deze aanpassing (‘kruimelregeling’). Verder is er bijzondere aandacht voor de verlichting: die mag niet te veel naar buiten stralen en de vogels en vleermuizen verstoren. Dit kan voorkomen worden door folie op het glas, sfeerverlichting en door de armaturen niet te dicht bij de ramen te plaatsen. Buiten komt geen constante veiligheidsverlichting, maar verlichting die reageert op beweging en naar het parkeerterrein alleen een lage oriëntatieverlichting.

De gemeente had ook zelf een vergunningaanvraag ingediend voor het verleggen en uitbreiden van enkele waterpartijen en de aanleg van een hondenspeelplaats, tussen het parkeerterrein en de rondweg, maar deze aanvraag is in oktober weer ingetrokken. De reden daarvoor is dat de initiatiefnemer deze niet meer in het ontwerp van het restaurant zou opnemen en alleen de waterpartijen aanleggen die al in het bestemmingsplan staan. Staatsbosbeheer heeft het plan voor een hondenspeelplaats bij de toegangsweg van het parkeerterrein geschrapt naar aanleiding van de reacties.


Bronnen en verder lezen:
(1) Stukken bouwaanvraag ter inzage (aanvraag en tekeningen)
(5) Persbericht gemeente Bunnik (met onjuiste termijn terinzagelegging)
(6) Horeca Houtens bos vertraagd (blog 6/2/23 over eerdere aanvraag)

Huidig nummer

Titel

Artiest

Now on air

HoutenFM Non-stop

00:00 10:00

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love