Raadsvergadering 10 maart 2015

16 maart 2015

  1. Home
  2. /
  3. Nieuws
  4. /
  5. Raadsvergadering 10 maart 2015

Behandeling Programma Ruimte 2015 in de gemeenteraad op 10 maart 2015.

Vergadering van de  Gemeenteraad Houten, dinsdag 10 maart 2015.

Programma Ruimte 2015 – Specifiek de problematiek langs de Lek. 

Op dinsdag 10 maart vanaf 20 uur vond de raadsvergadering plaats waarbij het ‘Programma Ruimte 2015’ werd besproken in de debatraad en waarna er over zou worden gestemd. De stemming is verschoven naar dinsdag 31 maart. 

Reeds om 19:50 waren alle zitplaatsen van de publieke tribune bezet en moesten stoelen worden bijgeschoven.
Er waren inwoners uit de gehele gemeente afgekomen op de behandeling van dit programma.

Wat is het geval? 

Het College stelt een nieuwe benadering van de ruimtelijke inrichting voor, namelijk in drie stappen: (1) Programma (=kaderstellend), (2) Projectplannen, en (3) Bestemmingsplannen.
Doel is een gelijkmatiger toewerken naar het uiteindelijke bestemmingsplan. 
Burgers hebben echter alleen in fase 3, het bestemmingsplan, de formele mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen en bezwaren. En bij die inbreng van de burgers wringt de schoen.
Men vreest ‘fuikwerking’:  de gemeenteraad stemt nu in met de kaders, en daarmee wordt er ‘voorgesorteerd’ richting bestemmingsplan. Als later de burger formeel betrokken wordt, zal de gemeenteraad moeilijk dan alsnog haar eerdere kaderstellend akkoord kunnen terugdraaien.

Deze fuikwerking vormt de grootste bedreiging, tezamen met de ongelukkige formuleringen, zoals bijvoorbeeld de gewraakte zin in het deel Recreatieve ontwikkeling Tull en ’t Waal: “De concrete invulling  is afhankelijk van de plannen van de ondernemer(s)”. De inwoners worden hier helemaal niet eens genoemd.
De wethouder probeerde nog “. . .  dat er met de inwoners al gesprekken zijn gevoerd en nog steeds lopen . . . ”, maar deze bewering werd door het publiek met verbazing aangehoord.

Naast inwoners vanuit Tull en ’t Waal (probleem: grootschalige recreatie) waren er ook inwoners van ’t Goy (probleem: bio-vergister), en uit Houten zelf, de Oorden: invulling van de ruimte die vrijkomt na sloop van de sporthal.

Gedurende 2 uur  was dit het onderwerp van de raad, waarbij er een record aan amendementen en moties werd ingediend, namelijk 22.  Eén der raadsleden merkte op dat het toch eigenlijk geen goed stuk kan zijn als er zoveel reactie op komt.

Voor Tull en ’t Waal is motie nr. 9 van het CDA (zie foto) van veel belang. Hiervan zei de wethouder ‘Wordt ontraden, want we zijn al in gesprek’.
Om 22:15  uur heeft uw reporter met de heer Jaap Vos, bestuurslid van de stichting Leefbaarheid Tull en ’t Waal, een kort interview gehad, zie video.
Kortom: Een boeiende avond, en die wordt vervolgd. Maar hoe het zal eindigen? We blijven benieuwd.

 

[mh_media type=video]


Meningen van de lezer

Laat een reactie achter


Huidig nummer

Titel

Artiest

Now on air

HoutenFM Non-stop

15:00 24:00

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love