Raad in debat over maatwerkvoorschriften: college moet in gesprek met onbetrouwbare partner Eneco

17 juni 2021

  1. Home
  2. /
  3. Nieuws
  4. /
  5. Politiek
  6. /
  7. Raad in debat over...

Tijdens de raadsvergadering van 17 juni 2021 vroeg VVD-fractievoorzitter Stiekema aandacht voor de gang van zaken rondom de maatwerkvoorschriften. Eneco heeft het college verzocht deze in te trekken en het college van burgemeester en wethouders heeft dat verzoek geweigerd. Eneco ging tegen dit besluit in beroep en kreeg gelijk van de rechter. Het college moet nu een nieuw besluit nemen, hetgeen tegen het zere been is van onder andere de VVD.

De VVD is van mening dat Eneco het gentlemen’s agreement daarmee geschonden is. De VVD noemt dat onbehoorlijk en onbetrouwbaar. De VVD riep het college samen met het CDA, ITH en SGP op in gesprek te gaan met Eneco om de eerdere afspraken gestand te doen.

Marjan Boonzaaijer van D66 vond het stoere praat van de heer Stiekema. Ze vroeg zich af of het niet een kwestie was van mosterd naar de maaltijd en een oproep voor de bühne, nu de rechtelijke uitspraak duidelijk richting geeft aan het herziene besluit dat het college moet gaan nemen. Volgens Boonzaaijer is het een bewuste keuze geweest van het college om te wachten op de uitkomsten van de rechtszaken. Volgens Stiekema bleek uit contact met Eneco dat het bedrijf “gewoon zoveel mogelijk wil draaien met de windmolens.”

De heer Soldaat (CU) refereerde aan eerdere uitspraken van de wethouder. Die had aangegeven dat er juridisch geen mogelijkheden meer zijn. Volgens Stiekema gaat het om het doen van een moreel appèl aan het adres van Eneco.

Volgens Tijm Corporaal van GroenLinks is er bij een deel van de inwoners wel degelijk draagvlak om de windmolens meer te laten draaien. Volgens hem gaat het vooral over de bewoners aan de Veerwagenweg (waaronder ITH raadslid Hanny van Doorn), die niet tevreden zijn over het voornemen om meer te gaan draaien. Volgens Corporaal heeft Eneco zich 9 jaar wel degelijk netjes aan de afspraken gehouden. Stiekema gaf aan dat de afspraken gemaakt zijn voor de periode van de vergunning die nog 9 jaar loopt.

Zandbergen (ITH) vond dat de gemeente ten opzichte van de eigen inwoners ook in het hemd staat.

Boonzaaijer (D66) kwam met een eigen motie waarin het college wordt opgeroepen ook in gesprek te gaan met Eneco, maar dan met als doel een nieuwe balans te vinden, bijvoorbeeld door het hanteren van een draairegime zoals dat tijdens een proef heeft plaatsgevonden.

De PvdA stelde voor beide moties aan te nemen. De VVD en het CDA konden zich daar niet in vinden, want hun motie riep ook al op tot een gesprek. Volgens wethouder De Groot van GroenLinks is Eneco niet van plan nog te bewegen, diverse acties hebben in het verleden niet tot resultaat geleid in de vorm van een lager aantal klachten. Bovendien bleek bij de laatste draaiproef dat de bewoners aan de Veerwagenweg juist meer last hadden.

De motie van de VVD e.a. werd aangenomen met 20 stemmen voor en 8 tegen. De motie van D66 werd weggestemd met 19 stemmen tegen en 9 stemmen voor.


Huidig nummer

Titel

Artiest

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love