Ouderen Actief: aflevering van 12-04-2017

Ouderen Actief 12 April 2017

  1. Home
  2. /
  3. Podcast
  4. /
  5. Ouderen Actief: aflevering van...

Op 12 april jl. heeft het programma “Ouderen Actief” uitgebreid aandacht geschonken aan zgn. “wijk initiatieven”, t.a.v. het credo “zorg voor elkaar”.
Sinds de invoering van de aangepaste wet WMO in 2015 is er veel veranderd in zorgland. In deze wet wordt er van uit gegaan, dat ouderen etc. zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit is gemakkelijker gezegd, dan gedaan en er blijken nogal wat haken en ogen aan te kleven. Een van de meest belangrijke is wel de snel toenemende vereenzaming en geen evenwicht in de behoefte aan hulp en wat er aanwezig is.
Toch blijkt Nederland dan mooie kanten te hebben. Want in no-time schieten er allemaal initiatieven uit de grond, die eigenlijk zijn gebaseerd op wat in kleine dorpen bekend staat als “Naber hulp”.

In ons programma zijn vertegenwoordigers van een drietal van dit soort initiatieven aanwezig geweest. Meer hierover kunt U vinden, door de uitzending af te luisteren.
https://www.mixcloud.com/houtenfm/ouderen-actief-2017-04-12-eerste-uur/
https://www.mixcloud.com/houtenfm/ouderen-actief-2017-04-12-tweede-uur/

Maar in dit artikel willen we graag nog wat verder op de diverse initiatieven ingaan.

Alleereerst zijn er al een tijdje activiteiten op het Rond en omgeving, zo werd verteld door Jo Cornel, misschien wel de oudste zeer actieve vrijwilligster in Houten met haar 91. De activiteiten zijn bedoeld om de mensen achter de geraniums weg te krijgen en dan niet alleen de ouderen, maar ook de vele allochtonen, die er wonen. Dit laatste lukt nog niet zo.
De volgende activiteiten vinden o.a. plaats:

  • De tweede woensdag in de maand samen koffie drinken in het Atelier, tegen een speciale prijs
  • Elke 3e woensdag voor 12 euro een 2 gangen diner met een drankje op dezelfde plaats
  • De 4e woensdag in de maand is er klaverjassen bij de Vlajerie. Hiervoor kun je je opgeven bij Jessica van de Vlajerie

Voor  de maaltijd kun je je aanmelden bij Joke Hormann: jokehormann@gmail.com of 030- 6373044. Je kunt  naar de koffiebijeenkomsten gewoon heen gaan. Maar je kunt ook Info vragen via  a.bosveld@vanhoutenenco.nl. Daarnaast heeft de groep een eigen facebook pagina:  https://www.facebook.com/groups/bewonershetrondhouten/ waar je lid van kunt worden.
Overigens wordt er ook iedere dinsdagmiddag koffie gedronken in de Meerkoet van 14.00-16.00 uur. Ook daar is men van harte welkom.

Het volgende en oudste initiatief is dat van de Wakkere Akker. Hiervoor was een van de mensen van het eerste uur aanwezig. Het betreft Sep Meijers. Het uitgangspunt hier is de vraag wat je voor elkaar kunt betekenen. Regelmatig wordt een bijeenkomst georganiseerd, dat hierop is gebaseerd. Het is een soort marktplaats geworden, waarop men zich kan melden, als men een vraag heeft voor een dienst (bijvoorbeeld naar de dokter brengen of helpen met het tuintje) en aan de andere kant kunnen vrijwilligers zich melden, die deze diensten willen vervullen. Verder heeft men een coördinator per straat, die probeert in te schatten of het nog goed met iedereen gaat, of wat extra attentie gewenst is. Ook hebben ze  een nieuwsbericht, waarvan de laatste “Hier” gedownload kan worden.
Het contact adres is: s.m.meijers@hetnet.nl. en/of wakkereakker@gmail.com.

Tenslotte hadden we de vertegenwoordigers van de Buurzame slagen te gast. Dit is begonnen als een koffie uurtje bij de school in de wijk en het bibliotheek beheer hiervan, waarbij mensen uit de wijk elkaar leerden kennen. Ook hier werden dezelfde zaken herkent, als in de Wakkere Akkers. Ook dit heeft geleid tot meer, zoals diensten voor elkaar, koffie bijeenkomsten en jaarlijkse burendag. Dit jaar in september. Deze buurt doet mee en je kunt hier meer vinden: https://www.burendag.nl/.
Wil je contact met de wijk? Ze hebben een eigen email adres: Buurzaamindeslag@gmail.com.

We weten, dat er ook nog activiteiten in de Bermen zijn. Via ons programma kun je er aandacht voor vragen.

Via onderstaande links kun je een nieuwsbrief downloaden van een der buurtinitiatieven:
DWA nieuwsbrief voor de wakkere akker
Nieuwsbrief 3 voor de Buurzame slagen
Huidig nummer

Titel

Artiest

Now on air

HoutenFM Non-stop

00:00 09:00

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love