Internationaal bezoek op basisschool De Plantage. Leren van en met elkaar!

15 februari 2022

  1. Home
  2. /
  3. Nieuws
  4. /
  5. Welzijn
  6. /
  7. Internationaal bezoek op basisschool...

De wereld wordt kleiner, absolute grenzen vervagen en we leven in een internationale samenleving. Wat is er dan mooier dat kinderen  van verschillende landen en culturen al vanaf de basisschoolleeftijd met elkaar in gesprek gaan en van elkaar leren? Dat is precies wat er gebeurt op Dalton basisschool De Plantage in Houten.

Dat het geen eendagsvlieg is blijkt uit het feit dat er voor de komende zeven jaar een accreditatie is toegekend. Gedurende deze periode gaan niet alleen leerkrachten verschillende Europese landen bezoeken, maar ook de leerlingen van deze school kunnen een bezoek brengen aan een andere Europese school. Voor leerlingen loopt op dit moment het project AXEP (Anti Xenophobia European Primary schools) met als inhoud: ‘We leren en leven met elkaar en we respecteren elkaar’. De leerlingen gaan onder begeleiding van de leerkrachten op reis, doen kennis van andere landen op en leren omgaan met andere gewoontes.

Komende week maakt het team van de Plantage een start met het project: ‘European Primary Schools on their way to better Inclusive Education(EPIE). De Plantage is de leidende school en daarom zijn de Europese scholen deze week bij hen te gast.

Met dit internationaliseringsproject wil De Plantage laten zien dat een open en positieve houding naar mensen uit een ander land of met een andere cultuur kan verbinden. Door met elkaar te praten, nieuwsgierig te zijn, elkaar te willen begrijpen, groeit het respect en de kennis over en weer. Vaardigheden zoals internationaal communiceren en samenwerken zijn nodig om effectief te functioneren in de huidige maatschappij.

Door ‘een blik in de keuken’ te werpen op scholen in Finland, Malta, Tsjechië, Oostenrijk, Griekenland en Spanje hoopt het team nieuwe kennis op te doen om zichzelf te blijven verbeteren. Leerkrachten mogen dan ‘spieken’, ze gaan ‘good practice’ afkijken en waar mogelijk toepassen in hun eigen onderwijs. Daar wordt iedereen beter van!

Deze week staan informatie over het Daltononderwijs en de manier waarop de school leerlingen met verschillende leerniveaus en onderwijsbehoeftes begeleidt op het programma.

Hiervoor worden klassen bezocht en gaan professionals met elkaar in gesprek om informatie uit te wisselen. Het team is trots op het feit dat ze onder andere een gedragsspecialist en toptalentspecialist in huis hebben. Leerkrachten laten deze week aan hun buitenlandse collega’s zien hoe de school in de praktijk omgaat met verschillende leerbehoeften van de leerlingen. Daarvoor zijn ook enkele experts uitgenodigd: Annelies Smits, bestuurder van Openbaar Onderwijs Houten, de Houtense consulent vanuit het samenwerkingsverband en Hans Schuman, een vooraanstaand deskundige op het gebied van inclusief onderwijs.

 

Iets wat zeker besproken en toegelicht zal worden deze week, omdat het één van de parels van basisschool de Plantage is, is het TOS-aanbod. TOS staat voor TaalOntwikkelingsStoornis. Kinderen met deze stoornis hebben problemen met de verwerking van mondelinge- en schriftelijke taal, ze begrijpen het minder snel of hebben moeite met spreken. De ontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten. Deze stoornis is niet zeldzaam, TOS komt bij 5% van alle leerlingen voor. Deze kinderen hebben meer hulp nodig en gaan daarom vaak naar een speciale school.

De leerkrachten van de Plantage, met name in de kleuterbouw, hebben veel kennis over taal- en spraakontwikkeling en onderhouden een goede samenwerking met logopedisten in Houten. Ze zijn in staat zowel de leerling als de ouders hierin te ondersteunen.

Dit schooljaar is er een kleutergroep gestart waarin alle gespecialiseerde kennis en ervaring samenkomt. Op dit moment biedt de Plantage in verschillende leerjaren TOS-begeleiding. Het voornemen van de school is om deze vorm van onderwijs de komende jaren uit te breiden naar een passend aanbod voor peuters maar ook voor de leerlingen in de hogere leerjaren. Als het aan OBS de Plantage ligt kunnen hopelijk over niet al te lange tijd alle kinderen uit Houten die deze specifieke begeleiding nodig hebben, meegenieten van hun kennis. Ouders of professionals die meer informatie willen over deze TaalOntwikkelingsStoornis kunnen bij de Plantage met al hun vragen terecht.

Europese basisscholen op weg naar beter inclusief onderwijs, daar wordt op Daltonschool de Plantage in Houten deze week een mooie stap in gemaakt!

Vanaf uiterlijk 25 februari 2022 kan iedereen zien wat er zoal besproken is tijdens deze projectweek. www.obsdeplantage.nl


Huidig nummer

Titel

Artiest

Now on air

HoutenFM Non-stop

00:00 10:00

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love