Informatiebijeenkomst Essenkade 2 goed bezocht

9 april 2022

  1. Home
  2. /
  3. Nieuws
  4. /
  5. Politiek
  6. /
  7. Informatiebijeenkomst Essenkade 2 goed...

De informatiebijeenkomst die op 9 april 2022 in het voormalige gebouw van Wegener werd gehouden, werd goed bezocht. Aanwezig waren de vertegenwoordigers van het COA (Centraal Opvangorgaan asielzoekers), de gemeente en de maatschappelijke organisaties die straks in het gebouw hun intrek gaan nemen.

In een gesprek met een medewerker van het COA werd meer duidelijk over de rol van de gemeente bij de opvang van statushouders: alle gemeenten in Nederland hebben een taakstelling voor het opnemen van statushouders. De gemeente Houten gaat hier – als de raad de plannen goedkeurt- invulling aan geven door statushouders die aan Houten en de gemeenten in de omgeving van Houten (Nieuwegein, Bunnik) zijn toegewezen op te nemen in de units die geplaatst gaan worden op één van de parkeerplaatsen van het gebouw aan de Essenkade. Bij het woord unit moet gedacht worden aan een woning in de vorm van een ingerichte container. In een dergelijke unit zijn één of meer slaapkamers te vinden, een keuken en een badkamer. Aan statushouders wordt gevraagd in zo’n unit samen te wonen in gezinsverband, ook al hoeft er geen sprake te zijn van een gezin. Concreet betekent dit dat als er een unit is voor meerdere personen, mensen die elkaar nog niet kennen bij elkaar in de unit komen te wonen. Hierbij wordt wel zoveel mogelijk rekening gehouden met taal en achtergrond van deze mensen. De bedoeling is dat de statushouders die aan Houten zijn toegewezen zo spoedig mogelijk worden voorzien van een sociale huurwoning in Houten. Uiteraard speelt Viveste, de lokale woningbouwcoöperatie, daar een rol in. Zodra een of meer statushouders een andere woning krijgen toegewezen ontstaan er een vrije plaatsen in de unit die vervolgens worden aangeboden aan andere statushouders. Volgens de medewerker van het COA worden diverse plekken in de bestaande asielzoekerscentra momenteel bezet door mensen die een status hebben gekregen en die dus niet meer in een asielzoekerscentrum thuis horen. Door de verhuisbewegingen naar de units komen er weer nieuwe plaatsen vrij in de asielzoekerscentra.

De medewerker is lovend over de inzet van de gemeente Houten en de mogelijkheden die er worden geboden. Het terrein waarop de units geplaatst gaan worden zal 24 uur per dag worden beveiligd. Daarnaast wordt intensief geïnvesteerd in de bewoners door het verzorgen van taallessen, het wegwijs maken in de Nederlandse maatschappij en het aanbieden van vrijwilligerswerk bij de organisaties die in het gebouw van de Essenkade zullen worden gehuisvest.

Tijdens de bijeenkomst waren diverse mensen uit de Houtense politiek aanwezig en er stonden enkele flip-overs opgesteld waarop reacties konden worden geschreven. Daarvan werd nauwelijks gebruikt gemaakt. De politiek gaat over de plannen vergaderen op 14 april (onder voorbehoud omdat het dan witte donderdag is) en daarna zal de raad een go of no go moeten geven. De vertegenwoordigers van de krachtfabriek, de voedselbank e.d. zijn in ieder geval enthousiast over de plannen omdat zij daarmee voor 15 jaar onderdak zijn met hun organisatie.

Verschillende partijen uit de Houtense raad namen deze week een voorschot op de uitkomst van het besluitvormingsproces in de raad. De fracties van de ChristenUnie, GroenLinks, D66, PvdA en Houten Anders! lieten weten de door het college gezette stap te waarderen en uit te zien naar het gesprek met omwonenden, inwoners, welzijnsorganisaties en andere belanghebbenden om tot een gedragen gezamenlijk plan te komen. De partijen ITH, Natúúrlijk Houten, SGP, VVD en CDA tekenden dit statement niet mee.


Huidig nummer

Titel

Artiest

Now on air

Ochtendspits

06:00 09:00

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love