Houten versterkt historie

6 februari 2023

  1. Home
  2. /
  3. Nieuws
  4. /
  5. Cultuur
  6. /
  7. Houten versterkt historie

Gemeenteraad stemt in met visie cultureel erfgoed.
De gemeenteraad heeft onlangs unaniem ingestemd met de nieuwe visie cultureel erfgoed, ter vervanging van de visie uit 2004. Met de nieuwe visie kan Houten een inhaalslag maken zodat ons cultureel erfgoed de aandacht krijgt die het verdient.

Om te beginnen willen we ervoor zorgen dat de basis op orde is zodat de gemeente Houten aan haar wettelijke taken op het gebied van cultureel erfgoed voldoet. De visie geeft richting aan hoe we de basis op orde krijgen en hoe de gemeente in de toekomst met haar cultureel erfgoed wil omgaan. Dit is een belangrijke stap voorwaarts.

Betrokken
Bij het tot stand komen van de visie is samengewerkt met veel verschillende Houtenaren die op een of andere manier betrokken zijn bij ons cultureel erfgoed. Daarnaast is input verzameld van veel Houtenaren waarbij is geïnventariseerd wat zij belangrijk vinden als het gaat om het ervaren van cultureel erfgoed.

‘Bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben ervoor gezorgd dat er te weinig aandacht is geweest voor ons cultureel erfgoed. Dat is niet goed en dat willen wij herstellen’, zegt verantwoordelijk wethouder Wouter van den Berg. ‘Het vaststellen van deze visie biedt mogelijkheden voor een inhaalslag.’

Voorstellen
Een van de voorstellen in de visie is om in de komende twee jaar informatie te actualiseren en beschikbaar te maken voor het publiek. Zo krijgt de cultuurhistorische waardenkaart een update. Daarmee maken we zichtbaar wat wij belangrijk vinden en willen behouden. Een andere ambitie die het college van burgemeester en wethouders wil realiseren, is het onderzoeken van de mogelijkheden voor een Houtens museum. Ook komt geld beschikbaar in de vorm van een lening voor initiatieven op het gebied van het versterken van ons cultureel erfgoed.

Verder beoordelen we het monumentenbestand opnieuw en kijken we welke monumenten aan de lijst moeten worden toegevoegd. Daarnaast krijgt het onderwijs op het gebied van cultureel erfgoed aan leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs in de gemeente een impuls. De gemeente trekt een nieuwe medewerker aan die zich met de uitvoering van de visie zal bezighouden.

Wethouder Wouter van den Berg is er trots op dat de visie is omarmd door de raad. ‘Zoals ik ook trots ben op de mooie Houtense geschiedenis. Met deze visie zetten we ons erfgoed steviger op de kaart. Dat vind ik belangrijk. Want als je niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je naartoe gaat.’

 


Huidig nummer

Titel

Artiest

Now on air

HoutenFM Non-stop

00:00 10:00

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love