Houten kiest nieuwe burgemeester!

28 mei 2013

  1. Home
  2. /
  3. Nieuws
  4. /
  5. Houten kiest nieuwe burgemeester!

Tijdens een besloten raadsvergadering op 28 mei 2013 is Wouter Menno de Jong gekozen als de nieuwe burgemeester van Houten.

Omroep Houten was op het gemeentehuis bij de bekendmaking, vroeg raadsleden om een reactie en ging meteen op pad om de nieuwe burgemeester – die in Houten woont – thuis te bezoeken en kennis te maken.
Als hij nu door de minister wordt voorgedragen en benoemd wordt door de Koning kan hij op 2 juli beginnen als de nieuwe burgemeester van Houten.
Dat de besloten vergadering bijna een half uur langer duurde dan was gepland zou komen omdat raadsleden – naast de toelichting op de voordracht van de vertrouwenscommissie – ook eigen ervaringen met de wethouder in het besluit wilde betrekken.
Raadsleden noemde de vergadering een ‘echt debat’ waarin inhoudelijk gediscussieerd is over de vraag of de nieuwe burgemeester (ChristenUnie) meer een ‘innovator’ of een ‘verbinder’ moest zijn.
Alle raadsleden die wij – na de bekendmaking van zijn naam door Erik Jan Visser, voorzitter van de vertrouwenscommissie – om een reactie hebben gevraagd waren tevreden over de nieuwe burgemeester.
Omroep Houten doet verslag van deze avond in drie delen:

De gemeente deed meteen na de keuze het volgende persbericht uitgaan:

De Gemeenteraad van Houten beveelt de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan om de heer W.M. (Wouter) de Jong voor te dragen voor benoeming tot burgemeester van de gemeente Houten. Dat is de uitkomst van de  raadsvergadering op dinsdag 28 mei 2013. De gemeenteraad volgt daarmee het voorstel van de vertrouwenscommissie.

Wouter de Jong (53) is momenteel directeur van adviesbureau Necker van Naem en was van 2008 tot 2011 Gedeputeerde namens de CU in de Provincie Utrecht. Hier had hij onder andere wonen, duurzaamheid en strategie in zijn portefeuille. Van 2002 tot 2008 was de heer De Jong wethouder in de gemeente Houten en daarbij  onder meer verantwoordelijk voor sociale zaken, volkshuisvesting, milieu, regionale samenwerking en centrumontwikkeling. Daarvoor werkte de heer De Jong als plaatsvervangend directeur strategie bij het toenmalige Ministerie van VROM op het Directoraat Generaal Wonen. Wouter de Jong is getrouwd, heeft vijf kinderen en woont in Houten.
De gemeenteraad meent in de heer De Jong de daadkrachtige vernieuwer met ruime netwerkkwaliteiten te hebben gevonden die de gemeente Houten als invulling van de burgemeestersvacature zocht.
Met deze aanbeveling door de gemeenteraad is de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester nog niet afgerond. Op grond van de aanbeveling van de raad zal de Minister een voordracht doen waarna de benoeming bij Koninklijk Besluit zal volgen.
De heer De Jong wordt naar verwachting als burgemeester van de gemeente Houten geïnstalleerd tijdens de buitengewone raadsvergadering op dinsdag 2 juli 2013.

[mh_media type=video]


Meningen van de lezer

Laat een reactie achter


Huidig nummer

Titel

Artiest

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love