Herstel van het Geboortebos

4 mei 2021

  1. Home
  2. /
  3. Nieuws
  4. /
  5. Cultuur
  6. /
  7. Herstel van het Geboortebos

In 2019 heeft de gemeenteraad het idee geopperd om in de nabijheid van Nieuw Wulven een zogenaamd Geboortebos aan te planten. Hiertoe gaven ze het college de opdracht om een goede locatie uit te zoeken voor de aanplant van 75 bomen, die elk symbool staan voor één jaar van vrijheid sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog?

De intentie is om de aanplant te realiseren voor 2020, wanneer de 75 jaar vrijheid wordt gevierd. Het geheel behoorde tot de activiteiten van het 4 en 5 comité. Idee was dat de scholen in Houten worden betrokken bij de aanplant van het bos komend voorjaar. Elk volgend jaar zou er bovendien een nieuwe boom door kinderen van de basisscholen geplant moeten worden. Op die manier kunnen de scholen stilstaan bij het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.

‘Het bos groeit elk jaar in betekenis; het aantal bomen geeft de jaren aan waarin wij in vrijheid leven’, zo staat in een motie van CDA, VVD en ChristenUnie tijdens de raadsvergadering, waarin het besluit is gevallen.

De bedoeling was dat zeker 25 jaar telkens bij de 4 en 5 mei-viering een boom geplant wordt, zodat het Vrijheidsbos uit zeker honderd bomen gaat bestaan.

Het geheel moest in navolging gebeuren van een recent aangeplant geboortebos in met 190 bomen, op initiatief van de provincie Utrecht. Een boom per nieuw geborene in de gemeente Houten geadopteerd door de (groot)ouders. Dit bos was aangelegd in november 2019. Wat er van het nieuwe plan is terecht gekomen heeft uw redacteur niet kunnen achterhalen. Wel, dat het niet goed ging met het oorspronkelijke bos van 190 bomen. Gelukkig is dit onderkend door Staatsbosbeheer. En deze heeft een tweetal weken geleden het geboortebos in Nieuw Wulven weer nieuw leven in geblazen. Er zijn die dag weer opnieuw 230 nieuwe bomen geplant, zoals beloofd aan de ouders en grootouders, die bedroefd waren om de teloorgang.

Wat was het probleem?

Tijdens het planten van het geboortebos in Nieuw Wulven in het voorjaar van 2019, is er een was het zeer nat. De wortels stonden volop in de natte verzadigde grond, daarna volgde een lange periode van droogte. De bomen hebben het hierdoor erg zwaar gehad, slechts enkele bomen hebben het hierdoor gehaald. Voor het bankje met de Fladder iep, staan nog een paar Lindes die de zware beproeving hebben overleefd. Na evaluatie is besloten om de soortensamenstelling te wijzigen omdat de oorspronkelijke bomen te gevoelig zijn voor deze wisselende omstandigheden op deze ondergrond. Naast de Wintereik is nu gekozen voor een groter deel Haagbeuk aangevuld met een kleiner deel Winter lindes. Deze soorten staan bekend om een hoge natuurwaarde waar veel insecten, schimmels, vogels en zoogdieren van profiteren.

De komende tijd zullen de bomen extra in de gaten houden en natuurlijk waar nodig extra water krijgen. Ook is een van de dierenbordjes verdwenen deze wordt binnenkort weer teruggeplaatst. En wordt het namenbord nog voor de laatste maal aangepast.

Al met al kunnen de families en anderen het geboortebos weer bezoeken en genieten van de groei van de bomen.

Resteert de knellende vraag…wat is er terecht gekomen van het plan om voor 75 jaar vrijheid een geboortebos te maken.
Wie weet het?


Huidig nummer

Titel

Artiest

Now on air

Houten Komt Thuis

17:00 19:00

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love