Gemeente gaat bouwen aan vertrouwen

13 mei 2021

  1. Home
  2. /
  3. Nieuws
  4. /
  5. Algemeen
  6. /
  7. Gemeente gaat bouwen aan...

In de raadsvergadering van 30 maart jl. is het voorstel over de toekomstige woningbouw in Houten verworpen. De vraag is nu hoe het verder moet met de Ruimtelijke Koers 2040. Dat staat in onderstaand persbericht van 11 mei jl.

De gemeente gaat een goede inventarisatie en analyse maken van de belangrijkste argumenten van de voor- en tegenstemmers in het referendum. Omdat de gemeente wil luisteren en leren van waarom de inwoners voor of tegen hebben gestemd, is een uitgebreid, professioneel en onafhankelijk onderzoek nodig. Met herstel van vertrouwen moet dat leiden tot ‘Samen bouwen aan Houten’.

Omroep Houten heeft op 11 maart jl. een debat georganiseerd over de Ruimtelijke Koers (zie: www.omroephouten.nl/het-debat-over-de-ruimtelijke-koers/) . Het doel van het debat was om de inwoners van Houten een duidelijk(er) beeld en genoeg informatie te geven ten aanzien van het referendum om uiteindelijk op 17 maart een weloverwogen stem uit te brengen.

In het coalitieprogramma 2018-2022 stelt het college: “Over grote maatschappelijke opgaven gaan we in gesprek met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. In samenwerking met hen komen we tot concrete en breed gedragen oplossingen”.

Klaarblijkelijk is er in het proces toch iets misgegaan met het draagvlak, wat nu via een inventarisatie moet worden rechtgezet.

PERSBERICHT

 

Houten, 11 mei 2021

 

HOE NU VERDER MET WONINGBOUW IN HOUTEN?

 

Met de uitslag van het referendum over de Ruimtelijke Koers hebben de inwoners van Houten in maart van dit jaar een duidelijk signaal afgegeven aan de gemeente. Na het raadsbesluit is de Ruimtelijke Koers Houten 2040 verworpen. De vraag is: hoe nu verder?

 

Na een pas op de plaats is het tijd voor een frisse start om te komen tot nieuwe stappen. Stappen die aansluiten bij de wensen van de inwoners die tegen gestemd hebben (19.185 stemmers). Zonder daarbij de wensen van de voorstemmers (9.525 stemmers) en de mensen die niet gestemd hebben (9.281 mensen) uit het oog te verliezen. Vervolgstappen die tot stand komen met nog meer aandacht voor het proces en de inhoud. Maar voordat het zover is, gaat de gemeente eerst ‘Bouwen aan vertrouwen’ en van daaruit ‘Samen bouwen aan Houten’.

 

Eerst een goede analyse De eerste stap die de gemeente in dit kader gaat zetten is het maken van een goede inventarisatie en analyse van de belangrijkste argumenten van de voor- en tegenstemmers. Uit een eerste scan komt een aantal thema’s naar voren die waarschijnlijk een rol hebben gespeeld bij het voor- en tegenstemmen. Maar dat beeld is nogal grof en geeft onvoldoende representatief beeld van feiten en meningen.

Omdat de gemeente wil luisteren en leren van waarom de inwoners voor of tegen hebben gestemd, is een uitgebreid, professioneel en onafhankelijk onderzoek nodig. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door I&O Research.

De resultaten van de inventarisatie en analyse kunnen we gebruiken voor een frisse herstart van de toekomstige plannen. Ook wat betreft hoe gemeente en inwoners daarbij het beste met elkaar kunnen communiceren en participeren. We verwachten de resultaten van het onderzoek aan het einde van de zomer.

 

Samen bouwen aan Houten Naast bouwen aan vertrouwen, onderzoekt de gemeente verschillende aanpakken om tot een nieuwe visie te komen. Sommige onderzoeken die de basis vormden voor de oude visie zijn nog steeds goed bruikbaar, zoals het onafhankelijk onderzoek naar de woningbehoefte en demografische ontwikkelingen. Daarnaast vormen bestaand beleid (zoals de visie biodiversiteit), beleid dat nu gemaakt wordt (zoals het parkeerbeleid) en mogelijk nieuw beleid de basis voor een nieuwe visie. Maar er kan bijvoorbeeld ook gekeken worden naar het schaalniveau van de visie.

 

Ontwikkel je een visie voor heel Houten of doe je dat per gebied? Verder kan er gekeken worden naar het abstractieniveau van de visie. Dus hoe gedetailleerd moet de nieuwe visie zijn?

 

Allemaal onderdelen die een plek moeten krijgen in de ‘ruimtelijke onderzoeksagenda’. De onderzoeksagenda is daarmee een proces én een document waarin wordt beschreven wat de doelen van de nieuwe ruimtelijke visie en de strategie zijn.

 

Een deel van de onderzoeksagenda zal ingaan op het onderzoek dat wordt verricht naar gebiedsontwikkeling in Houten-Noordwest en Houten-Oost. Hierin zullen inzichten, adviezen en dilemma’s van bouwen in deze gebieden worden opgenomen. Ook de variant van het Manifest Houtense Koers wordt nu in samenspraak met de opstellers onderzocht.

 

Een ander deel van de onderzoeksagenda gaat in op de vraag hoe de gemeente samen met de inwoners kan bouwen aan Houten. Samen komen tot een visie die ook in de toekomst zorgt voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving met een goede omgevingskwaliteit. Kortom een Houten waar het fijn leven, wonen en werken is.

 

Om op de hoogte te blijven van dit traject en de volgende stappen kunt u terecht op: www.houten.nl

 


Huidig nummer

Titel

Artiest

Now on air

De Lunchbox

12:00 14:00

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love