Eiland van Schalkwijk mogelijk nieuwe waterwin locatie

10 december 2023

  1. Home
  2. /
  3. Nieuws
  4. /
  5. Algemeen
  6. /
  7. Eiland van Schalkwijk mogelijk...

Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland maakt zich zorgen. Door de toenemende groei van de bevolking in de provincie Utrecht dreigt binnen afzienbare tijd de drinkwaterproductie zoals die nu is niet langer toereikend te zijn. Tegen het jaar 2030 wordt een jaarlijks tekort van 10 miljoen kubieke meter grondwater verwacht dat geschikt kan worden gemaakt om als drinkwater te dienen. Meer water oppompen uit bestaande bronnen alleen, levert niet voldoende op om dit tekort aan te vullen. Vitens is daarom op zoek naar locaties waar nieuwe bronnen kunnen worden aangeboord. Hierbij is mede het oog gevallen op het buitengebied van Houten. Het zou gaan om het gebied tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek dat bekend staat als het Eiland van Schalkwijk.

Het waterleidingbedrijf denkt hier in de nabije toekomst van tenminste 120 meter diep miljoenen liters water omhoog te kunnen pompen. Hiermee zouden zeker 70.000 huishoudens van schoon drinkwater kunnen worden voorzien. Voor de eventuele nieuwe waterwin locatie is een vergunning beoogd voor 7 miljoen kubieke meter per jaar. 

In de ‘Drinkwaterstrategie van Vitens en provincie Utrecht voor de drinkwatervoorziening tot 2040’ gepubliceerd in 2019, wordt verduidelijkt waarom grondwater het meest geschikt is voor drinkwaterproductie. Grondwater biedt de mogelijkheid om tegen geringe kosten goed en betrouwbaar drinkwater van te maken. Nog veel belangrijker: grondwater, dat gebruikt wordt als bron voor drinkwater, is door de diepe ligging goed beschermd tegen negatieve effecten op de waterkwaliteit.”    

Over het dreigende tekort aan kwalitatief goed drinkwater laat Vitens-woordvoerder Rik Dogger in een artikel op de website van AD weten: “Wij moeten zorgen voor goed drinkwater, maar we willen tegelijk ook goede buren zijn voor iedereen in het betreffende gebied.’’ 

Op 11 januari 2024 wordt in dorpshuis De Wiese in Schalkwijk een informatiebijeenkomst gehouden om de plannen toe te lichten.

 


Lees verder

Huidig nummer

Titel

Artiest

Now on air

HoutenFM Non-stop

15:00 24:00

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love