Bijeenkomst te Tull en ‘t Waal over de toekomst van de recreatieterreinen.

15 januari 2017

  1. Home
  2. /
  3. Nieuws
  4. /
  5. Bijeenkomst te Tull en...

Woensdag 11 januari was er een bijeenkomst in ’t Gebouw te Tull en ’t Waal, georganiseerd door de Stichting Leefbaarheid Tull en ’t Waal.
De zaal was meer dan vol met zeg eens 110 inwoners plus verschillende raadsleden.

(De film moet nog gemonteerd worden, FvH, de brief van de Stichting aan B&W staat er wel op als bijlage.)

Hoofdthema:
De presentatie van de stand van de plannen rond de recreatie terreinen aan en nabij de Lek te Tull en ’t Waal, uitgewerkt door resp. voor het Recreatieschap ‘De Stichtse Groenlanden’, onderdeel van het Recreatieschap Midden Nederland

Aan het woord kwamen de sprekers/discussieleiders Bram Bosshardt (vz Leefbaarheid), Laurens Roose (Bureau Lrau), Jaap Vos (bestuurslid Leefbaarheid), Vincent van Oord ( bestuurslid Leefbaarheid).

Het plan werd eerst toegelicht door dhr. Roose, die hier stond namens het Recreatieschap, zijn opdrachtgever. De status is “voorlopig idee voor het recreatieschap”. Er werd alleen toegelicht wat de ideeën van het recreatieschap zijn, waarbij gesteld werd dat er rekening was gehouden met de wensen van de Stichting.
De verschillende onderdelen, van ‘natuur’ tot intensieve recreatie werden aangegeven, met de daarbij behorende doelgroepen, waarbij de doelgroep ‘Luxe en Rust zoekers’ een primaire rol zou spelen.
Horeca en ‘Welness, b.v. drijvend’, alsmede een kleine passantenhaven met ook nog ruimte van 5 – 10 campers, zijn voorbeelden die op de doelgroep ‘Luxe en Rust’ aansluiten.
Over ‘evenementen’, zowel klein als groot, werd echter weinig gezegd, alleen dat het recreatieschap de mogelijkheden wilde open laten.
Over de financiële aspecten, met name over de baten, werd een plan met zogeheten ‘muntjes’ toegelicht. Er moet tenminste 50% van de kosten worden gedekt. Ieder ‘muntje’ zou dan zeg € 5000,- positief resultaat per jaar moeten inbrengen, zoals dus b.v. de welness, de horeca, de passantenhaven en de evenementen, bij elkaar zo’n 15 muntjes moeten opbrengen. Iets wat mogelijk was, zo werd gesteld.

Na de pauze, toen dhr Roose was vertrokken, werd het plan in de zaal besproken onder leiding van Jaap en Vincent.
Bezwaarpunten zijn zoal:
– Niet ingepast in de visie rond de ontwikkelingen bij Fort Honswijk en het Lunet aan de Snel. De verkeersdruk werd niet vermeld;
– De definitie rond de ‘evenementen’ werd niet gegeven, ook niet in de vorm van een voorstel. Wat is klein, wat is groot. Dit wordt kennelijk aan de gemeente overgelaten.
– De financiële aspecten vond men matig onderbouwd en riskant. Die 15 muntjes, zeg € 75000,- per jaar opbrengst. De overheersende gedachte was dat dat vooral van de gewraakte evenementen zal moeten komen en dat in het voorliggende plan gegoocheld wordt met muntjes.
– De vier gouden wensen van de Stichting vindt men er niet in terug.

Kortom, we zijn er nog lang niet, en dus: ‘Wordt vervolgd’

Tekst: Frans van Heerden, vrijwilliger/buurtreporter OmroepHouten.

[mh_media type=video]


Meningen van de lezer

Laat een reactie achter


Huidig nummer

Titel

Artiest

Now on air

Ochtendspits

06:00 09:00

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love