Viveste wil meer luisteren naar huurders

12 juli 2021

  1. Home
  2. /
  3. Nieuws
  4. /
  5. Algemeen
  6. /
  7. Viveste wil meer luisteren...

Bewonerscommissies ondertekenen prestatieafspraken met Viveste en gemeente Houten

De bewonerscommissies Toren Achterom, Meercamp en Hofstede hebben met woningcorporatie Viveste en de gemeente overleg gevoerd over de toekomstige ontwikkelingen en het uit te voeren woonbeleid. Belangrijke thema’s zijn de kwaliteit van het wonen en huren, de leefbaarheid, sociale samenhang en de verduurzaming van het woningbezit van Viveste. In de vorm van een aantal groepsgesprekken hebben de bewonerscommissies de belangen van de huurders in Houten onder de aandacht gebracht. Dit heeft geleid tot gezamenlijke prestatieafspraken voor Viveste, gemeente Houten en huurders.

 Voldoende betaalbare woningen, leefbaarheid en duurzaamheid.
Gezamenlijk staan Viveste en de gemeente voor een grote volkshuisvestelijke opgave in onze regio. Wachtlijsten voor sociale huurwoningen worden steeds langer, huishoudens worden kleiner en ouderen wonen steeds langer thuis. De bewonerscommissies hebben de noodzaak benadrukt dat er meer betaalbare woningen nodig zijn voor de woningzoekenden. De drie partijen streven samen naar schone, veilige en leefbare wijken, waarin iedereen meetelt en mee kan doen. De participatie van de huurders is voor de bewonerscommissies heel belangrijk. Tenslotte staan de partijen samen voor het werken aan duurzaamheid. De huurders, Viveste en de gemeente Houten willen samenwerken om de woningen en de woonomgeving te verduurzamen en te vergroenen. De bewonerscommissies hebben gevraagd naar nieuwe normen voor de basiskwaliteit van de woningen, zodat zij voldoende comfort bieden en voldoen aan duurzaamheidseisen.

Nieuwe opzet huurdersorganisatie
Voor de bewonerscommissies was het meewerken aan de prestatieafspraken een nieuwe ervaring. Tot voor kort was de HuurdersAdviesRaad (HAR) hier altijd bij betrokken. Met het werken aan de totstandkoming aan de prestatieafspraken hebben de  bewonerscommissies eveneens een voorzet gegeven voor een nieuw op te richten huurdersorganisatie van Viveste in Houten.

Het is de bedoeling dat de nieuwe huurdersorganisatie geworteld is in de Houtense samenleving. Leden van bewonerscommissies zullen de spil vormen van de nieuwe huurdersorganisatie. Zo zullen de bewonerscommissies actuele informatie leveren over wat er in de wijken en buurten of op complexniveau speelt en er voor zorgen dat dit doorklinkt in het beleid van Viveste.

Op zoek naar actieve huurders in klankbordgroep
De huidige stichting HAR wordt omgevormd tot een huurdersbelangenvereniging. De huurders zoeken samen met Viveste naar enthousiaste bewoners die samen een klankbordgroep willen vormen om verder te werken aan de oprichting van de nieuwe huurdersorganisatie. Kandidaten voor deze klankbordgroep hoeven uiteraard niet alles te weten van de volkshuisvesting. De klankbordgroep krijgt daarbij deskundig advies van een medewerker van de Woonbond. De adviseur van de Woonbond helpt ook bij de opzet van de nieuwe huurdersorganisatie. Wie deel wil nemen aan de klankbordgroep kan zich melden bij Ed Kooger via ekooger@woonbond.nl of via 06 86855001.


Huidig nummer

Titel

Artiest

Now on air

HoutenFM Non-stop

00:00 06:00

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love