Toekomst Huis van Houten

5 juli 2023

  1. Home
  2. /
  3. Nieuws
  4. /
  5. Algemeen
  6. /
  7. Toekomst Huis van Houten

Ook vandaag wordt met potten en pannen, prullenbakken en emmers geprobeerd de voeten droog te houden in het Huis van Houten. Het pand bij het station, dat naast de bibliotheek onder meer de GGD en welzijnsorganisatie van Houten&co onderdak biedt blijkt zo lek als een zeef te zijn.

Het Huis van Houten staat al langere tijd op de nominatie gesloopt te worden om plaats te maken voor nieuwbouw, al zijn de plannen hieromtrent nog niet concreet. “Door het uitstellen van grootschalig onderhoud is het gebouw niet meer goed te gebruiken” laat het stadsbestuur in een raadsvoorstel waarin gepleit wordt voor spoedige sloop van het pand, weten. Alsnog overgaan tot grootschalig onderhoud leidt tot hogere kosten dan sloop en nieuwbouw meent het college.

De gemeente kocht het gebouw uit 1990 jaren geleden. Het lag toen in de bedoeling het pand op termijn te slopen. Op dezelfde locatie zou nieuwbouw moeten verrijzen, in de lijn van het ambitieuze plan voor herinrichting van het centrum van Houten, dat niet erg van de grond wil komen. “Wij hebben op dit moment geen concrete plannen voor dit gebied” laat wethouder Bos, met onder andere Financiën, Grondbeleid en Grondzaken en Maatschappelijk vastgoed in zijn portefeuille, aan AD weten.

Het huidige Huis van Houten wordt, in goed overleg met omliggende pandeigenaren en gebruikers, zo snel mogelijk na uithuizen (van de huidige gebruikers) gesloopt. De vrijkomende ruimte wordt ingericht voor tijdelijk ruimtegebruik. Hiervoor zijn nog geen vastomlijnde ideeën. Deze worden in overleg met belanghebbenden verder uitgewerkt. Hiermee wordt mogelijk aan nieuwe kleinschalige initiatieven ruimte gegeven, die tijdelijk meerwaarde aan de centrumbeleving leveren” luidt de tekst van een onlangs gepubliceerd raadsvoorstel.

Donderdag wordt het raadsvoorstel ‘Toekomst Huis Van Houten’ opnieuw in de gemeenteraad ter tafel gebracht.

 


Huidig nummer

Titel

Artiest

Now on air

Ochtendspits

06:00 09:00

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love