Raad koerst op uitstel. College trekt raadsvoorstel terug.

1 december 2023

  1. Home
  2. /
  3. Nieuws
  4. /
  5. Dossier Houten Hub
  6. /
  7. Raad koerst op uitstel....

Het college van burgemeester en wethouders trekt haar voorstel in om in Houten Oost 175 asielzoekers, 150 spoedzoekers en 3 maatschappelijke organisaties een plek te geven. Er komt een nieuw voorstel. Daarmee is niet gezegd dat deze locatie van de baan is. Mogelijk komt er een nieuw plan met lagere aantallen asielzoekers. Wat een traag voortkabbelend vragenuurtje leek, veranderde na de statements van de fracties. Het venijn zat in de staart.

Op 30 november 2023 vond deel 2 van het rondetafelgesprek plaats met als enige onderwerp de Houten Hub. Dus het plan om in Houten Oost 175 asielzoekers, 150 spoedzoekers en 3 maatschappelijke organisaties een plek te geven. Een kort verslag (soms in telegramstijl) van de avond.

Robert Pelleboer was de voorzitter en legt de procedure uit. De voorzitter wijst erop dat er geen ordeverstoringen worden getolereerd. De raadsleden mogen vragen stellen aan de verantwoordelijke wethouder (Sander Bos, VVD).

Aantallen
De eerste vraag ging gelijk al over de eerdere opmerking van de wethouder om na te denken over een lager aantal asielzoekers (100 in plaats van 175). De raadsleden vroegen ook om een notitie hierover. De heer Bos geeft hier inhoudelijk vooralsnog geen antwoord op. De in de argumentatie genoemde spreidingswet wordt ter discussie gesteld omdat het helemaal niet zeker is of op dit moment in de eerste kamer op een meerderheid kan worden gerekend.

Een veel gestelde vraag door verschillende partijen was in het kader van de aantallen wat de ondergrens van het COA zou zijn. Medewerker van het COA doet een uitspraak over het aantal. 300 wordt als richtgetal vanuit de overheid genoemd maar er wordt aangegeven dat in eerste instantie (Essenkade) 100 asielzoekers het uitgangspunt was. Verder werd er zeer vaag gereageerd op concrete vragen over aantallen asielzoekers en de daarbij behorende ondersteunende begeleiding vanuit het COA.

Communicatie
Communicatie (en regie) werd als zwak ervaren vanuit de gemeente en de wethouder werd gevraagd hierop te reflecteren. De wethouder steekt een beetje de hand in eigen boezem maar vindt het op hoofdlijnen volgens de procedure is gegaan. ITH noemt het proces een ‘opleggingsstrategie van een massief project’ waar zij geen voorstander van is. Kan dat niet anders? De wethouder verwacht gezien de voorwaarden (geld, omvang, regiewens door gemeente) geen meerwaarde om opnieuw op zoek te gaan naar een alternatieve locatie.

Kwetsbaarheid
Combinatie asielzoekers en spoedzoekers, hoe gaat dit samen? COA zorgt voor asielzoekers en wethouder verwacht weinig problemen met jongeren en woningzoekenden en de standaard begeleiding is beschikbaar. Er wordt gestuurd op diversiteit.

Veiligheid
De termijn van 15 jaar is hard en wordt juridisch vastgelegd. Geen veiligerlanders en afgewezen asielzoekers kunnen niet in Houten blijven. Verkeersveiligheid is ook nog een punt van zorg. Wegnemen van het gevoel van onveiligheid dient nog verder te worden uitgewerkt. Dit wordt vorm gegeven in een nog te ontwikkelen veiligheidsplan, overigens zonder extra politiecapaciteit volgens burgemeester Isabella.

Bestuursovereenkomst en tijdlijn
Alle overeenkomsten zijn afhankelijk van de besluitvormingsproces in de gemeenteraad en binnen de provincie. Van belang zijn mogelijk fatale data in verband met mogelijke subsidies en dergelijke.

Raadsvoorstel en beslispunten
Is de provinciale ontheffing bepalend en is de onderbouwing al gemaakt en verstuurd? Volgens de wethouder zijn ook alle zaken die normaal spelen bij een wijziging van een bestemmingsplan (natuur, verkeer en dergelijke) aan de orde. De onderbouwing richting de provincie is nog niet gemaakt.

Businesscase
Er blijft geld over in de businesscase over de hele periode, waar wordt dit geld aan besteed? Volgens de wethouder gaat dit geld na het project naar de algemene middelen.  Er wordt op de grond zelfs verlies geleden (dit zonder nadere toelichting).

Statement
ITH: is kritisch en doet de suggestie het voorstel terug te nemen en in participatie.

PVDA: wil verder maar is heel kritisch.

CDA: voelt verantwoordelijkheid en vindt gezien de toezegging van aantal verlaging het verstandig het voorstel terugnemen naar de tekentafel.

SGP: maatschappelijke weerstand is groot en wil discussie opnieuw aan met de bewoners.

VVD: vindt het te vroeg om hier al een besluit over te nemen, een pas op de plaats lijkt verstandig.

D66: doelstellingen van project zijn heel belangrijk, aanhouden liever niet omdat mogelijk van uitstel afstel komt.

Natuurlijk Houten: verantwoordelijkheid naar zwakkeren, nabuurschap is belangrijk maar ondersteund uitstel.

CU: gastvrijheid is belangrijk, verwacht dat amendement over aantallen voldoende is.

GL: Blij met het plan maar willen doorpraten of plan verbeterd kan worden. Pas op de plaats maar geen afstel.

HA!: Essenkade valt af, vindt huidige weerstand jammer maar hoopt door meer tijd tot beter plan te komen.

Reactie van het college op de statements: verzoek tot korte schorsing. Na de schorsing geeft de wethouder de volgende reactie: ruime meerderheid van de Raad geeft te kennen minstens te willen uitstellen daarom neemt de college het raadsvoorstel terug.

Dit betekent dat er op dit moment niets wordt besloten en dat het college terugkomt met een raadsinformatiebrief met een vervolg. De bezoekers op de publieke tribune bleven in verwarring achter en probeerden na afloop te duiden wat de consequenties van dit besluit nu eigenlijk zijn. Omroep Houten blijft het proces voor u van dichtbij volgen.

 

 

 

 

 


Huidig nummer

Titel

Artiest

Now on air

HoutenFM Non-stop

15:00 24:00

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love