Raad Houten stemt Ruimtelijke koers weg en is verdeeld over verleden en toekomst

31 maart 2021

  1. Home
  2. /
  3. Nieuws
  4. /
  5. Politiek
  6. /
  7. Raad Houten stemt Ruimtelijke...

Op 30 maart 2021 stemde de gemeenteraad van Houten tegen Ruimtelijke Koers.
De raad was niet eensgezind in het oordeel over de vraag waarom 2/3 van de stemmers tegen de Ruimtelijke Koers was, terwijl de raad in meerderheid juist voorstander was van de ruimtelijke koers.

De oorspronkelijke voorstanders betoogden dat het proces om te komen tot de koers op zichzelf goed was geweest. Er was participatie geweest, er was gekeken naar de ruim 350 zienswijzen, er was geluisterd tijdens de rondetafelgesprekken. Hoe het kon dat de koers nu niet gedragen werd moet daarom worden onderzocht. Een motie van die strekking van D66 werd dan ook door de oorspronkelijke voorstanders gesteund. En omdat de oorspronkelijke voorstanders de meerderheid in de raad hebben, werd deze motie aangenomen.

De fracties die tegen de Ruimtelijke Koers stemden betoogden vooral dat het college en de andere fracties juist alle signalen die er eerder waren geweest hebben genegeerd. Onderzoek naar de motivatie van de tegenstemmers is wat dit deel van de raad betreft niet nodig omdat de informatie al op tafel ligt, o.a. door de ingediende zienswijzen en door alle bijdragen in de rondetafelgesprekken. Van het college werd reflectie gevraagd op het eigen optreden, maar volgens wethouder Kees van Dalen was het proces goed verlopen. Zij dienden een motie is met als titel “naar een koers die wel bij Houten past.” Omdat de tegenstanders ook al eerder in de minderheid waren haalde deze motie het niet.

Door verschillende partijen werd aangegeven dat er nu verbinding moest worden gemaakt. Onderling, met het college en met de inwoners. De fracties kwamen onderling echter niet op één lijn en ook waren er verschillende verwachtingen ten aanzien van de gewenste reflectie van het college. De oorspronkelijke tegenstanders van de koers vonden dat het college niet voldoende kritisch op de eigen rol was. Een motie van afkeuring haalde het echter vanwege de eerder beschreven stemverhoudingen niet.

Het onderzoek naar Noord West en naar Houten Oost wordt voortgezet. De Houtense politiek begint al met al gemankeerd aan de tweede ronde Ruimtelijke Koers.


Huidig nummer

Titel

Artiest

Now on air

De Lunchbox

12:00 14:00

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love