Profielschets Voorzitter Bestuur

 1. Home
 2. /
 3. Profielschets Voorzitter Bestuur

Profielschets voorzitter van bestuur (v/m).

Inleiding
Omroep Houten is de lokale publieke omroep van de gemeente Houten, inclusief de kernen Schalkwijk, ’t Goy, en Tull en ’t Waal. In Houten wonen ruim 50.000 inwoners. In juridische zin is de Omroep Houten een stichting, in de praktijk een gestructureerde vrijwilligersorganisatie van ongeveer 50 mannen en vrouwen. Omroep Houten heeft een zendmachtiging gekregen tot 2025 en wordt om die reden als publieke omroep vrijwel uitsluitend bekostigd door de Gemeente Houten. Conform de wetgeving heeft de Omroep een Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) waarin diverse enthousiaste en betrokken vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties een plek hebben gevonden en meedenken over het beleid van de Omroep. Het bestuur legt twee keer per jaar verantwoording af aan het PBO.

Omroep Houten denkt na over de toekomst, een traject dat we vormgeven samen met onze vrijwilligers, het PBO en het gemeentebestuur. Recent is als onderdeel van het visietraject onze missie vastgesteld:

Omroep Houten informeert en verbindt de Houtense samenleving door op journalistieke grondslag nieuws en achtergrondinformatie  te maken over relevante lokale politieke, maatschappelijke en culturele onderwerpen.

De voorzitter (v/m) van het bestuur is het inspirerende en enthousiaste gezicht naar buiten die samen met ons goed draaiende bestuur, actieve hoofdredacteur en redactieraad samen verder vorm en inhoud gaat geven aan het lopende visietraject. De voorzitter is daarnaast bestuurlijk eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de organisatie. De hoofdredacteur is daarbij de verbindende schakel met de organisatie. De voorzitter draagt enthousiast de missie en de doelstelling van de Stichting uit zowel in als buiten het bestaande netwerk van de organisatie. Onze omroep wil graag van betekenis zijn voor de Houtense samenleving. Daaraan werken we door onze organisatie stapsgewijs verder te ontwikkelen en te professionaliseren. De nieuwe voorzitter neemt daarin haar/zijn rol en zorgt voor voortgang. Zie ook onze de informatie op onze website.

Taken en verantwoordelijkheden        

 • Geeft coachend leiding aan het bestuur
 • Is het gezicht naar buiten van de Omroep en vertegenwoordigt de Omroep richting de lokale politiek en relevante maatschappelijke, culturele en sociale partners
 • Volgt actief de landelijke, regionale- en lokale beleidsontwikkelingen met betrekking tot de lokale omroep
 • Onderhoudt externe contacten en verwoordt daarin activiteiten van de organisatie
 • Voert de regie over en draagt bij aan de jaarlijkse bestuurscyclus (jaarplan, jaarverslag, financiële verslaglegging)
 • Onderhoudt contacten met het PBO
 • Bereidt (met de secretaris) bestuursvergaderingen inhoudelijk voor
 • Leidt vergaderingen en zorgt voor een actieve besluitvorming
 • Blijft op de hoogte van relevante maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op het terrein van beleid en bestuur, vooral waar het de gemeente Houten betreft, en stelt het bestuur hiervan op de hoogte
 • Voert overleg met de hoofdredacteur over relevante interne ontwikkelingen binnen de omroep
 • Functioneert als sparringpartner van de hoofdredacteur
 • Voert voortgangsgesprekken met de hoofdredacteur en informeert het bestuur daarover

Het voorzitterschap van Stichting Media Houten is een vrijwilligersfunctie. De functie vraagt gemiddeld ongeveer twee uur per week.

Functie-eisen

 • Leidinggevende capaciteiten en het vermogen om aan teams van vrijwilligers leiding te geven
 • Kennis van en affiniteit met (lokale-) omroepen, of in staat zich die kennis op korte termijn eigen te maken
 • Bestuurlijke ervaring, bij voorkeur ook in het openbaar bestuur
 • Inzicht in aan de Omroep gerelateerde en sociaal-maatschappelijke en culturele vraagstukken
 • Kennis van en affiniteit met vrijwilligersorganisaties
 • Is voor langere tijd beschikbaar en is flexibel inzetbaar
 • Woont in en kent de gemeente Houten

Vaardigheden 

 • Vermogen om in teamverband te werken en coachend leiding te geven
 • Sociaal vaardig
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
 • Ervaring met onderhandelen
 • Kent ‘de werkchemie’ en dynamiek van een vrijwilligersorganisatie en kan daar op humorvolle manier mee omgaan.


Huidig nummer

Titel

Artiest

Now on air

HoutenFM Non-stop

15:00 24:00

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love