Daar Hou Ik U Aan van 16 feb 2019 met Cora Gerritsen (CDA)

Daar Hou Ik U Aan 16 February 2019

  1. Home
  2. /
  3. Podcast
  4. /
  5. Daar Hou Ik U...

Op zaterdag 16 februari 2019 was Cora Gerritsen, de fractievoorzitter van het CDA in de Houtense gemeenteraad te gast. Ze werd ondervraagd door de presentatoren Bram Bosshardt en Paul van Ruitenbeek die meteen bij aanvang een CDA- valentijnstaart in ontvangst namen bestemd voor alle vrijwilligers van Omroep Houten. Gerritsen zit sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in de gemeenteraad en is vrij snel na de aanvang van deze raadsperiode door haar fractie gekozen als fractievoorzitter, ondanks dat ze op de lijst stond op plaats 7.
Bosshardt en Van Ruitenbeek namen met haar het nieuws door dat Eneco graag af wil van het draairegime (de zogenaamde maatwerkvoorschriften) voor het bestaande windpark Houten. Ze gaf daarbij desgevraagd aan dat dit verzoek zal worden meegenomen bij de afronding van de evaluatie die dinsdag 19 februari aan de orde komt in het rondetafelgesprek. Hoewel de CDA fractie nog geen standpunt heeft geformuleerd wijst Gerritsen er wel op dat het college voorstelt aan de raad om na een experiment terug te keren naar de oorspronkelijke maatwerkvoorschriften.
Eneco was wel in staat om een persbericht te sturen, maar had desgevraagd geen behoefte dit persbericht toe te lichten op de zender omdat men de politiek graag op het verzoek wilde laten broeden.
Met betrekking tot windpark Goyerbrug wees Gerritsen erop dat het CDA diverse gesprekken heeft gevoerd met omwonenden over de mogelijke komst van het windpark. Tegelijkertijd valt niet te ontkennen dat zowel in het coalitieprogramma als in de provinciale ruimtelijke structuurvisie nadrukkelijk wordt geopteerd voor dit windpark.
Met Gerritsen werd ook stilgestaan bij het profiel van de huidige burgemeester en de vacature en daarmee het gewenste profiel voor de nieuwe burgemeester. Gerritsen kijkt met tevredenheid terug op de periode van burgemeester Wouter de Jong en hoopt dat een soortgelijke kandidaat zich zal aandienen.

 
Huidig nummer

Titel

Artiest

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love