Daar Hou Ik U Aan 8 juni 2019 met Anneke Dubbink (PvdA)

8 June 2019

  1. Home
  2. /
  3. Podcast
  4. /
  5. Daar Hou Ik U...

Dubbink (PvdA): ‘Gemeente Houten is klantenservice voor windmolenondernemer Goyerbrug’

Anneke Dubbink was op 8 juni te gast bij het programma Daar Hou ik U aan op de radiozender van Omroep Houten. Dubbink, fractievoorzitter van de PvdA schoof aan bij presentatoren Jon Nellestijn en Paul van Ruitenbeek in de even daarvoor geopende studio die zij met een bewonderende blik in zich opnam.

Dubbink keek met een tevreden gevoel terug op de burgemeestersprocedure die heeft geleid tot de  voordracht van Gilbert Isabella, een kandidaat die lid is van de PvdA. Volgens Dubbink heeft de procedure tot een verbeterde relatie tussen de fractievoorzitters geleid en is er tevredenheid over de ondersteuning door griffier William van Zanen.  In de uitzending werd vervolgens gebeld met de voorzitter van de vertrouwenscommissie, Eef Stiekema van de VVD. Hij was ook tevreden over de procedure die hem als voorzitter van de commissie veel tijd heeft gekost. De linkse achtergrond van de kandidaat deed bij de selectie volgens VVD-er Stiekema niet ter zake, het verbindend vermogen en de aanspreekbaarheid van de kandidaat des te meer.

Presentator Paul van Ruitenbeek kwam terug op een eerder gesprek met Stiekema over de windmolens aan de Goyerbrug. De raad heeft recent ondanks veel weerstand uit de nabije omgeving tot de concept verklaring van geen bedenkingen vastgesteld. De VVD stemde daarmee in een was aan onze luisteraars nog een toelichting verschuldigd van het begrip draagvlak. Eerder wilde Stiekema op die vraag geen antwoord geven, nu was het verhaal dat een substantieel van de direct omwonenden een overeenkomst had getekend waarmee financiële compensatie wordt geboden. Daarmee was er draagvlak en daarnaast moest Stiekema constateren dat het nieuwe college van Gedeputeerde Staten toch door zou zetten als de gemeente Houten dat niet zou doen.

Volgens Anneke Dubbink waren dit gezochte argumenten van Stiekema. Als je geen windmolens wil, stem je gewoon tegen. Volgens haar is de gemeente Houten opgetreden als de klantenservice van de windmolenondernemer Goyerbrug. Het college heeft op geen enkele manier werk gemaakt van het voeren van het maatschappelijk debat over de windmolens die veel hoger worden dan oorspronkelijk de bedoeling was. Het college heeft er alles aan gedaan om rust te bewaren om zo snel mogelijk tot het vooraf gewenste einddoel te komen. In dat kader beziet zij ook de weigering van wethouder Hilde de Groot om deel te nemen aan een debat met omroep Houten over de komst van windmolens aan de verschillende gemeentegrenzen. Ze had het blog van redacteur Ytzen Lont gelezen en betreurt de opstelling van het college. (zie: http://blog.stylo.nl/2019/06/molens-op-de-grens.html). Mocht er alsnog een debat komen dan verleent zij daaraan graag haar medewerking.

De uitzending werd afgerond met een gesprek over de nieuwe woningopgave die de gemeente zich stelt van 4000 woningen in de komende tientallen jaren. Volgens Dubbink moet daar nog veel over worden gesproken, alleen al om draagvlak te creeren bij de huidige inwoners.
https://www.mixcloud.com/houtenfm/daar-hou-ik-u-aan-8-juni-2019/

De uitzending werd qua techniek mogelijk gemaakt door Stephan van der Steen en Cees Sloot.
Huidig nummer

Titel

Artiest

Now on air

HoutenFM Non-stop

12:00 23:00

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love