Daar Hou Ik U Aan 30 Januari 2021

30 January 2021

  1. Home
  2. /
  3. Podcast
  4. /
  5. Daar Hou Ik U...

In Daar Hou Ik U Aan van zaterdag 30 januari sprak Paul van Ruitenbeek met Jaap Staman (D66) en Dick Veltkamp (GroenLinks) over de ruimtelijke koers, de Regionale Energie Strategie (RES) en het welzijn van jongeren in de tijd van corona. Ook sprak hij met Jolanda Wijsmuller. Zij is één van de initiatiefnemers voor het referendum over de ruimtelijke koers.

Jolanda Wijsmuller vindt de besluitvorming over de Ruimtelijke Koers chaotisch verlopen. De initiatiefnemers van het referendum hopen dat de raadsleden na een duidelijk ‘nee’ van de bevolking de plannen gaan herzien, deze uitwerken in hun partijprogramma’s en dat er dan na de raads¬verkiezingen in 2022 een breed gedragen plan kan komen. In de voorbereiding hebben heel veel mensen geparticipeerd en zienswijzen ingediend, er is een enorme hoeveelheid kennis en informatie aangereikt, maar de gemeente heeft daar volgens haar niets mee gedaan. Ook de zienswijze van de GGD – met als hoofdthema dat wonen langs de snelweg ongezond is – heeft de gemeente laten liggen. Pas toen de GGD een mondelinge toelichting gaf in een rondetafelgesprek werden de raadsleden wakker en nu wordt er nader onderzoek naar gedaan. Maar dat resulteert er wel in dat er een raadsbesluit ligt waar belangrijke delen zijn uitgeknipt. Veel mensen hebben getekend voor een referendum over de Ruimtelijke Koers, maar ze kunnen nu alleen maar stemmen over een klein stukje daarvan, niet meer over bouwen in Oost of West, maar nog wel over de plannen voor hoogbouw in het centrum. Mensen moeten goed beseffen wat die plannen betekenen: flats van 14 hoog in het Centrum en langs de Molenzoom. Daardoor verandert het karakter en de sociale cohesie van Houten en vanuit de Molenzoom komen in de spits nu al grote verkeersstromen, straks nog veel meer.
Jaap Staman van D66 is het daar helemaal niet mee eens. Hij vindt dat er juist bruisende en levendige wijken kunnen ontstaan, terwijl de rest van Houten gewoon blijft zoals het is. De sociale cohesie verandert niet. Als we hetzelfde blijven bouwen als nu, raken we de jongeren en ouderen kwijt en juist dan verandert de sociale cohesie. Volgens Staman is er een veelzijdigheid aan meningen en kan je niet één visie destilleren uit het referendum. Ook als we gaan bouwen in Oost zullen daar mensen tegen zijn. Wel betekent het dat er veel zorgen leven bij mensen en dat de gemeente daar zorgvuldig mee moet omgaan.
Dick Veltman wijst op wat de referendumcommissie zei in het raadsdebat: in de campagne en debatten in aanloop naar het referendum zal ook duidelijk worden waar het de kiezers om gaat. Na het referendum weet je meer dan alleen ‘voor’ of ‘tegen’. GroenLinks zelf is voor het zoveel mogelijk open houden van Oost en het versterken van het open landschap. Het goede van de ruimtelijke ordening in Nederland is nu juist dat wij bouwen in onze steden en dorpen en het landschap daartussen groen en open houden, vindt Veltman.
Behalve over de ruimtelijke koers praatte Paul met Dick Veltman over de regionale energietransitie (RES). De regio heeft aangegeven hoeveel energie lokaal te kunnen produceren en besparen. Daarna moet dat verder worden ingevuld door de gemeenten. Houten doet dat samen met Bunnik, Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug. Het gasvrij maken van woonwijken is in het stadium van plannenmakerij. Kijken wat je op wijkniveau kunt doen. Maar het rijk zal daarvoor met geld over de brug moeten komen, de gemeente of de individuele bewoner kan zich dat niet veroorloven.
Met Jaap Staman praatte Paul over jongeren en corona. De coronamaatregelen hebben een grote weerslag op het welzijn van jongeren. Dat moeten we straks ook na de coronacrisis goed in de gaten houden. Hij doet een oproep aan jongeren en ouderen om vanuit de praktijk met ideeën te komen en te laten weten aan de D66-fractie of de gemeente, hoe jongeren elkaar online of fysiek kunnen blijven ontmoeten.
Website van de initiatiefnemers van het referendum
https://www.referendumhouten.nl/

Website van het initiatief Manifest Houtense Koers
https://www.houtensekoers.nl/

Gemeentelijke website over de Ruimtelijke Koers
https://www.houten.nl/burgers/wonen-en-leefomgeving/ruimtelijke-koers-houten/

Daar Hou Ik U Aan

Zaterdag 11:00 - 12:00 uur

Meer info
Huidig nummer

Titel

Artiest

Now on air

HoutenFM Non-stop

00:00 10:00

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love