Daar Hou Ik U Aan 23 nov 2019 met wethouder Hilde de Groot

Daar Hou Ik U Aan 23 November 2019

  1. Home
  2. /
  3. Podcast
  4. /
  5. Daar Hou Ik U...

Wethouder De Groot: Eneco heeft behoorlijke kans rechtszaak over maatwerkvoorschriften te winnen.

Op 23 november 2019 was wethouder Hilde de Groot (lid van GroenLinks, maar sprekend namens het college van burgemeester en wethouders) te gast bij het programma Daar hou ik U aan! Ze werd bevraagd door Toke van Telgen en Paul van Ruitenbeek. Er was veel te bespreken omdat de voorafgaande dinsdag er een raadsvergadering was geweest. Daar was het initiatiefvoorstel van GroenLinks en CDA gesneuveld, of om in politieke termen te spreken: ingetrokken in afwachting van een nieuwe poging en meer draagvlak in de raad.

Volgens De Groot was het college enthousiast over het initiatief dat met grote spoed werd behandeld. Het ondernemersfonds zou namelijk gevuld moeten worden met een opslag op de OZB voor niet-woningen en dat tarief wordt maar eenmaal per jaar vastgesteld voor het daaropvolgende kalenderjaar. Momenteel is er in de raad nog te weinig draagvlak, dus is er volgens initiatiefnemers volgend jaar een nieuwe kans. Opmerkelijk was dat zelfs de VVD had aangegeven geen voorstander te zijn van het fonds.

Draagvlak is in Houten een belangrijk thema. De windmolens aan het Amsterdam-Rijnkanaal hebben uiteindelijk draagvlak in de raad gekregen dankzij de maatwerkvoorschriften die destijds op vrijwillige basis zijn afgesproken met Eneco. Die exploitant wil nu van de voorschriften af. Het verzoek daartoe is door de gemeente afgewezen waarbij een advies van de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie (die adviseerde de voorschriften in te trekken) niet werd gevolgd. Volgens De Groot is het logisch dat de gemeente uitgaat van het principe afspraak is afspraak. Anderzijds is het wel zo dat dit soort voorschriften uitzonderlijk zijn en dat er behalve de gemaakte afspraak, geen wettelijke basis is om dit soort voorschriften te handhaven. De gronden voor de rechtszaak zijn voor een deel uit het advies van de bezwaarschriftencommissie te halen.

De wethouder sprak in de uitzending ook over het energieplan. De gemeente wil graag dat er in samenwerking met de Houtense samenleving stappen worden gezet in de energietransitie. De gemeente heeft daartoe in verschillende bijeenkomsten partijen inmiddels bij elkaar gebracht. Een mooie manier van het bouwen aan de samenlevingsagenda, welke term volgens De Groot geen idee is geweest van het CDA maar van GroenLinks.

De wethouder is blij met de nieuwe inprikker (afslag vanaf de rondweg) bij het bos Nieuw Wulven. De kritiek hierop van ITH vindt zij ongefundeerd. Er is van ITH nooit eerder vernomen dat hier bezwaren tegen bestaan terwijl er al lang over wordt gesproken, dus de weerstand kwam volgens haar te laat en als een volstrekte verassing.

Volgens de wethouder is het inzetten op duurzaam echt van groot belang. Dat er daarmee onvoldoende aan de Houtense inwoners zou worden gedacht (op sociaal vlak) herkent zij helemaal niet. Bij het verder verduurzamen van de gemeente is een belangrijk onderwerp het gasloos van maken van woningen. Daarvoor moet de overheid wel de helpende hand bieden, deels voor gedeeltelijke financiering, maar ook door het introduceren van nieuwe hypothecaire leningen. Deze leningen worden dan afgesloten gekoppeld aan een object en niet meer op een persoon. Op die manier kunnen de investeringen in een huis door een eerste bewoner mede worden afbetaald door volgende bewoners en zijn de financieringsmogelijkheden van de huidige bewoners minder doorslaggevend.
Huidig nummer

Titel

Artiest

Now on air

HoutenFM Non-stop

15:00 24:00

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love