Daar Hou Ik U Aan 18 jan 2020 met Wayne Wilson en Rene Speksnijder

Daar Hou Ik U Aan 18 January 2020

  1. Home
  2. /
  3. Podcast
  4. /
  5. Daar Hou Ik U...

Rene Speksnijder en Wayne Wilson te gast bij DHIUA.

Zaterdag 18 januari 2020 waren Rene Speksnijder (ChristenUnie) en Wayne Wilson (Houten Anders!) te gast bij Daar Hou ik u aan!. In een vol programma dat door een technische storing wat later hoorbaar was, vielen de luisteraars midden in het interview met griffier William van Zanen. Hij wordt per 1 februari 2020 plaatsvervangend griffier in Amsterdam en werd ondervraagd over zijn Houtense periode. Van Zanen kijkt tevreden terug op de resultaten van zijn inspanningen om de raad meer in verbinding te brengen met de Houtense inwoners, bijvoorbeeld door te vergaderen op locatie. Het proces om te komen tot de selectie van een nieuwe burgemeester heeft hij met veel plezier begeleid.
Wilson en Speksnijder zijn samen ook namens de raad werkgeverscommissie voor de griffie en de griffier. Zij hebben inmiddels Heleen Hofland, werkzaam op de griffie van Nieuwegein en oud griffier van Bunnik, geselecteerd als interim griffier. Na haar komst wordt gestart met de sollicitatieprocedure voor een nieuwe griffier.

Speksnijder en Wilson spraken vervolgens met Jon Nellestijn en Paul van Ruitenbeek over de stelling dat politici alleen in verkiezingstijd geïnteresseerd zijn in de mening van inwoners. Beide gasten waren het met die stelling niet eens ondanks dat de website van de ChristenUnie al bijna een jaar niet meer actueel wordt gehouden.  Volgens Speksnijder is er meer actie op het facebookaccount en is de website statisch.
ChristenUnie en Houten Anders hebben het in de raad niet vaak aan de stok met elkaar. Bij het initiatiefvoorstel voor het ondernemersfonds wilde HA! tegen stemmen, maar daar kwam het niet van omdat het voorstel door GroenLinks en het CDA werd ingetrokken. Volgens Wilson was er nog niet voldoende draagvlak bij de ondernemers. HA! zou wel de doorslaggevende stem hebben gehad.

Hilde de Groot was te horen in een interview met Martin Monkel over het energieplan dat naar de raad gaat. Kern van dat plan is dat initiatieven bij elkaar worden gebracht en de gemeente duurzame plannen maakt in afwachting van bekostiging door het rijk. Speksnijder en Wilson achten dat noodzakelijk omdat als er geld komt, er ook meteen actie moet komen.
Wilson vindt het vervelend dat de tarieven voor inwoners komend jaar omhoog gaan. De kosten voor afvalinzameling nemen toe, door een belastingopslag van het Rijk. De verhoging van de OZB vindt Wilson geen goed idee. Verder heeft Wilson waardering voor het college dat werk probeert te maken van participatie. Het energieplan is een invulling van de tot nu nauwelijks zichtbare “samenlevingsagenda,” een kindje van GroenLinks en het CDA.
Wilson vond het jammer dat een motie die door HA! was ingediend als opvolging van de motie en amendementenmarkt niet was gesteund. Speksnijder kon zich deze motie niet meer actief herinneren.

Daar Hou Ik U Aan

Zaterdag 11:00 - 12:00 uur

Meer info
Huidig nummer

Titel

Artiest

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love