Daar Hou Ik U Aan 14 dec 2019 met Tijm Corporaal GL en Wouter van den Berg SGP

Daar Hou Ik U Aan 14 December 2019

  1. Home
  2. /
  3. Podcast
  4. /
  5. Daar Hou Ik U...

Tijm Corporaal in DHIUA:  Tevreden als we het voorzieningenniveau in Houten overeind houden.

Op zaterdag 14 december 2019 waren Tijm Corporaal en Wouter van den Berg te gast bij het programma Daar Hou ik U aan! dat werd gepresenteerd door Stephan van der Steen en Paul van Ruitenbeek. De techniek werd verzorgd door Jon Nellestijn.

Corporaal heeft tijdens de uitzending telkenmale benadrukt dat gemeenten door toedoen van het Rijk in zwaar weer zitten. De tekorten op de jeugdzorg en sociaal domein in het algemeen lopen op, de compensatie van het Rijk blijft daarbij achter. Volgens Corporaal is dit een periode van plannen maken en dan is het te hopen dat het Rijk over de brug komt met geld om de plannen ook te realiseren. Het coalitieakkoord (https://www.houten.nl/uploads/tx_houtennews/Coalitieakkoord_definitief.pdf) moet volgens Corporaal dan ook op die manier worden gelezen. Zonder geld van buiten kan de in het coalitieakkoord beschreven pilot om een proef te starten om één wijk aardgasvrij te maken geen doorgang vinden. Wel kan de gemeente bewonersinitiatieven stimuleren.

Wouter van den Berg (SGP) gaf aan net als GroenLinks ingestemd te hebben met extra tariefsverhogingen voor het water en rioleringsplan. De gemeente moet extra investeren om ervoor te zorgen dat inwoners droge voeten houden.  Hij vroeg aandacht voor het draagvlak dat door de huidige coalitie zo belangrijk wordt gevonden. Bij de windmolens aan de Goyerbrug is de coalitie tot de conclusie gekomen dat een volgende keer een betere definitie van draagvlak moet worden geformuleerd, omdat draagvlak nu werd afgeleid uit het feit dat een aantal omwonenden een contract heeft gesloten waarin naast compensatie ook een zwijgplicht is opgenomen. Mogelijke procedures zijn daarmee van de baan en de gemeenteraad heeft vervolgens groen licht gegeven omdat er draagvlak zou zijn.

Van den Berg en Corporaal stonden stil bij de wijze waarop zij hun raadslidmaatschap vanuit verschillende rollen vervullen. Volgens Paul van Ruitenbeek leek Wouter van den Berg wel een Tijm Corporaal 2.0, omdat Corporaal in zijn oppositieperiode net zo actief en flamboyant had geopereerd. Volgens Corporaal doet Van den Berg goed werk, maar heeft hij wel zelf ontdekt hoeveel belemmeringen en hobbels er zijn als je eenmaal daadwerkelijk aan het besturen bent. Hij zou graag meer en sneller bereiken, maar de materie is complex.
Huidig nummer

Titel

Artiest

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love