Daar Hou Ik U Aan 11 mei 2019 met Eef Stiekema (VVD)

Daar Hou Ik U Aan 11 May 2019

  1. Home
  2. /
  3. Podcast
  4. /
  5. Daar Hou Ik U...

Zaterdag 11 mei 2019 was Eef Stiekema, fractievoorzitter van de VVD, te gast bij het programma Daar Hou Ik U aan.  Presentatoren Paul van Ruitenbeek en Bram Bosshardt spraken met hem over de politieke actualiteit. Het programma begon met een in Memoriam voor Gerard Zandbergen, de fractievoorzitter van ITH die zaterdag 4 mei overleed.

Hierna werd met Eef Stiekema stilgestaan bij de laatste schriftelijke vragen die Zandbergen heeft gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de voorgenomen sluiting van de huisartsenpost in Houten. Volgens Stiekema heeft het gebrek aan triagisten maar beperkt te maken met de financiering van de zorg. Voor medicijnen is het sowieso noodzakelijk om in de avonduren naar Nieuwegein of Utrecht af te reizen. Wel gaf Stiekema desgevraagd aan na te willen denken over de mogelijkheden om vervoer te organiseren naar Nieuwegein in noodgevallen.

Het grootste deel van de uitzending werd besteed aan het windpark Goyerbrug. Afgelopen woensdag was de rondetafelbespreking waarbij ruim 40 insprekers zich hadden gemeld om hun ongenoegen te uiten over de voorgenomen plaatsing van windmolens. Volgens Stiekema werd de enige voorstander de zaal uit gekeken. De discussie spitste zich vervolgens toe op de vraag wanneer er naar het oordeel van de VVD voldoende draagvlak is voor de plaatsing. Stiekema wilde zijn definitie van draagvlak niet delen en wees erop dat er naast draagvlak ook nog veel andere vragen te stellen zijn aan de initiatiefnemer en de wethouder. Dat gaat binnenkort plaatsvinden.

Tenslotte werd even gesproken over de column van Stiekema op de website van de VVD met als titel: “bedankt, tot ziens!” Dat bleek niet over het uit de Eerste Kamerfractie getreden kamerlid Anne Wil Duthler te gaan, maar om een bedankje aan kiezers en inwoners waarmee de VVD in de aanloop naar de Statenverkiezingen heeft gesproken. De VVD is voornemens vaker de wijk in te gaan en blijft daarnaast maandelijks een borrel organiseren waar iedereen langs kan komen.
https://www.mixcloud.com/houtenfm/daar-hou-ik-u-aan-met-eef-stiekema-vvd-11-mei-2019

In Memoriam Gerard Zandbergen
Door Paul van Ruitenbeek, redacteur DHIUA, Omroep Houten        Houten, 11 mei 2019.

Dames en heren, goedemorgen, dit is het programma Daar Hou ik U aan.
Een week geleden, op 4 mei 2019, overleed Gerard Zandbergen, fractievoorzitter van ITH.
Gisteren is er onder grote belangstelling afscheid genomen van Gerard Zandbergen.
Het was een bijzondere bijeenkomst waarbij werd gesproken door zijn zoon, tevens raadslid Willem Zandbergen en door de predikant Martin Snaterse. Politiek Houten was in grote getale vertegenwoordigd.
Gerard was een vurig en emotioneel mens. Onrecht moest bestreden worden en als je op een positie zit waar je er toe kunt doen, dan moet je er ook toe doen, waren uitspraken die meerdere malen werden herhaald.

In de periode 2007-2012 mocht ik raadsgriffier van deze mooie gemeente zijn. En raadsgriffier zijn betekent automatisch ook horen, zien en zwijgen. Toch neem ik u graag mee in een onschuldige anekdote die typerend was voor Gerard Zandbergen. In die tijd was ik nog niet verhuisd vanuit Appingedam dat betekende een periode heen en weer reizen. Zondag heen, woensdagavond terug. Ik kan u vertellen dat ik het enorm spannend vond, want de gemeente was groter dan ik gewend was en het binnenkomen in een nieuwe gemeente vraagt gewoon veel energie.  Je moet de mensen leren kennen, je moet leren hoe de hazen lopen en hoe informeel de machtsverhoudingen liggen.
Op een maandagochtend reed ik vanaf mijn tijdelijke appartement naar het gemeentehuis toen ik werd gebeld door mijn toenmalige raadsadviseur. Of ik even tijd had en of ik al bijna op kantoor was. Nou, dat kwam goed uit, ik reed zo’n beetje om de hoek. Mooi, zei mijn raadsadviseur, want we hebben een klein probleempje met ITH. Op kantoor aangekomen bleek dat Gerard de vrijdag ervoor had geprotesteerd tegen een combinatie van vergaderingen. Eerst zou er een publieksbijeenkomst zijn over de windmolens aan het Amsterdam Rijnkanaal, meteen daarna een rondetafelgesprek. Griffie en ambtelijke organisatie hadden voorzien dat de eerste bijeenkomst nogal wat reuring zou veroorzaken. Daarom was besloten dat er tijdens het rondetafelgesprek, dat meteen na de eerste bijeenkomst geprogrammeerd was, geen inspraak zou zijn. Men had geen behoefte aan veel lawaai op de publieke tribune van mensen die net een uur van tevoren al waren opgeladen.
Op zijn protestmail op poten aan de griffie was die vrijdag helemaal niet meer gereageerd en dat maakte hem giftig. In het weekend lag er een concept persbericht met als titel: gemeente Houten maakt burgers monddood.
Als 33 jarige, nog relatief onervaren griffier, werd ik meteen vol voor de leeuwen geworpen. Hoe kon dit netjes worden opgelost? Ik heb mijzelf toen uitgenodigd in de fractievergadering van ITH die avond en ik werd daar netjes te woord gestaan. Deze gang van zaken kon toch niet en Gerard wilde graag dat ik het zou oplossen. Die ruimte kreeg ik en die ruimte nam ik dan ook en het oorspronkelijke besluit werd teruggedraaid. Wel inspraak in de rondetafel. Niet vanwege de druk, maar omdat de griffier binnen een gemeente ook verantwoordelijkheid moet nemen als het gaat om het organiseren van democratische processen. Inspraak hoort daar nu eenmaal bij. Daarmee was de kous dan ook af. Geen persbericht naar buiten en achteraf bezien heeft de raad een goede vergadering gehad waarin iedereen zijn zegje kon doen.

Ging het altijd zo? Nee, niet altijd. Gerard ging vrijwel altijd naast de inwoners staan die een probleem met de gemeente hadden. En dat wrong nogal eens. Want laten we wel wezen, inwoners zijn niet altijd tevreden te stellen. En soms zijn er meerdere inwoners die verschillende, tegenstrijdige dingen van de gemeente vragen. Dan kun je het als gemeente per definitie niet goed doen. Gerard zijn kracht was om zich met de ontevreden mensen te verbinden. ITH had wel altijd een gewillig oor. Dat werd en wordt tot op de dag van vandaag gerespecteerd. Het positioneerde Gerard echter wel vaak in de positie dat hij daarmee tegen de gemeente was, terwijl hij zelf medeverantwoordelijk was als raadslid voor de handelingen van de gemeente. Je kunt wel tegen stemmen, maar de meerderheid beslist en het bestuursorgaan gemeenteraad, waar jij lid van bent, heeft het dan toch maar besloten. En als je vaak hetzelfde, negatieve boze liedje zingt dan neemt de bereidheid van andere raadsleden om naar je te luisteren en je te volgen, af. Niet voor niets werd ITH tot drie keer toe niet toegelaten tot het college. Dat had niets met aantallen kiezers te maken, de partij haalde meer dan voldoende zetels, maar het had alles te maken met andere partijen die geen zin hebben om met een fractie samen te werken die in de periode voor de verkiezingen zich steeds nadrukkelijk tegenover de gemeente en daarmee ook tegen de coalitiefracties in de raad manifesteerde.
In 2010 was het gemakkelijk om het te gooien op onverenigbare standpunten op het gebied van windmolens. In 2014 kon dat ook nog, want nog niet alle rechtszaken waren helemaal afgehandeld. Een stop was mogelijk. Bovendien hadden vlak voor de verkiezingen twee raadsleden zich afgesplitst. Zij gingen verder als Houten Anders!, dus, zo was de conclusie van andere partijen, ITH was niet echt stabiel.
Maar in 2018 was een inhoudelijke afwijzing niet meer goed te motiveren. Het was toen het meest zichtbaar dat de andere fracties te weinig vertrouwen hadden in ITH om samen in een college te gaan zitten.
Gerard zag het, Gerard voelde het. Gerard verfoeide het.
Het heeft hem en zijn fractie diep geraakt. Hij had op dat moment ook niet meer de energie om verder te gaan. Een heidag van de raad werd door de hele fractie overgeslagen en ook aan de uitzendingen van dit politieke programma wilde hij tijdelijk niet meer meewerken. We gingen samen koffiedrinken in de Roskam, niet als redacteur van dit programma en een fractievoorzitter, maar als oud griffier en een teleurgestelde fractievoorzitter. Het was een goed gesprek en natuurlijk ging hij wel verder, maar eerst even bijkomen van de opgelopen kater. Weer niet in het college! Hij was verbaasd dat toch precies gebeurde wat hij eigenlijk ook wel verwacht had.  Gisteren liet zijn zoon Willem in zijn speech ook goed merken dat de frustratie nog hoog zit en zat, bij vader en zoon. Ik schrok ervan.
Wat betekent deze geschiedenis voor de Houtense politiek? Staatsrechtelijk is het na de verkiezingen aan de partijen die deel hebben genomen aan de verkiezingen om een coalitie te vormen. Er is voor geen enkele partij een verplichting om samen te werken met ITH. Tegelijkertijd rekenen alle fracties en zeker die van de coalitie erop dat de raad, oppositie en coalitie, welwillend meedenkt met het college. Die aanname is gebaseerd op de veronderstelling dat je allemaal wel eens in de coalitie of in de oppositie zit. Democratie betekent ook luisteren naar de minderheid en af en toe van rol wisselen. Als een partij structureel aan de kant wordt gehouden, hoe begrijpelijk vanuit de gezichtspunten van de andere partijen ook, dan ligt verzuring in de hele raad op de loer. Daar heeft ITH als eerste zelf last van, maar de verzuring kan makkelijk doorsijpelen naar andere partijen, naar de sfeer in de raad. Hoe de uitslag in 2022 ook zal zijn, voor ITH zal zeker gelden dat Gerard Zandbergen geen lijsttrekker meer zal zijn. Het is aan de partij en de fractie om verder te gaan en een nieuwe balans te vinden. Hopelijk zijn de andere fracties zich bij het vormen van een coalitie bewust van het feit dat deelname van ITH aan het college weliswaar spannend is, maar niet het einde van de wereld betekent. De inspanningen van Gerard zijn in ieder geval, blijkens de hoge opkomst gisteren, niet onopgemerkt gebleven en de politiek in Houten is hem dank verschuldigd voor zijn bijdragen. Dat geldt ook voor Omroep Houten waar hij altijd bereid was medewerking te verlenen aan onze programma’s.
Gerard, je wordt niet vergeten.

 Huidig nummer

Titel

Artiest

Now on air

HoutenFM Non-stop

00:00 06:00

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love