4 juli 2020: Jaap Staman en Anneke Dubbink bij Daar Hou ik U aan!

4 July 2020

  1. Home
  2. /
  3. Podcast
  4. /
  5. 4 juli 2020: Jaap...

Op zaterdag 4 juli waren Jaap Staman (D66) en Anneke Dubbink (PvdA) telefonisch te gast bij presentator Paul van Ruitenbeek van het programma Daar Hou Ik u aan!

Het was het debuut op de radio van Staman (31) die inmiddels al weer twee jaar voor D66 in de gemeenteraad van Houten zit. Beide gasten keken samen met Paul van Ruitenbeek naar de perspectiefnota en naar de mid term review die door het college van B&W aan de raad is aangeboden. Komende dinsdag wordt hierover vergaderd. Er is op een aantal punten inmiddels werk gemaakt van het coalitieakkoord, al merkte Dubbink op dat het college wel de neiging heeft door anderen behaalde resultaten aan zichzelf toe te rekenen, zonder duidelijk te maken welke bijdrage precies vanuit de gemeente geleverd is.

Zienwijze WIL
De gemeente neemt deel aan een gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). In de zienswijze die door de raad verstuurd zal gaan worden geeft de raad aan dat er zorgen zijn over de toenemende kosten voor de bedrijfsvoering. Houten is daar kritisch op. Aan de andere kant is het ook zo dat Houten de werkzaamheden heeft uitbesteed omdat de gedachte was dat intern niet de gewenste kwaliteit kon worden geleverd tegen gelijke kosten. Staman en Dubbink zijn het erover eens dat een evaluatie, waarbij gekeken wordt naar de doelstellingen die zijn geformuleerd bij de oprichting, in de rede ligt, zeker nu er een nieuwe periode aanbreekt waarin de gemeente een nieuwe overeenkomst aangaat met de WIL.

Ruimtelijke Koers Houten
Beide gasten waren het roerend eens over de Ruimtelijke koers die door het college in concept is opgesteld. Herontwikkeling van het gebied de Doornkade is logisch en voor de hand liggend, ook al zijn de kosten hier veel hoger dan bij het bouwen in een weiland. De gemeente praat hier al veel langer over, zo is de boodschap. Op de prikkelende vraag of het college beide oppositiepartijen al had ingepakt gaven beide gasten een ontkennend antwoord. Ondanks de vele kritische zienswijzen en het standpunt van de ontwikkelaar van Houten, de heer Derks, bleven beide politici van mening dat door het college de juiste weg is ingeslagen.  Volgens Staman is het een kwestie van het herdefiniëren van het Houtens DNA. Niks mis mee.

Presentatie: Paul van Ruitenbeek
Techniek: Cees Sloot
Huidig nummer

Titel

Artiest

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love