21 maart 2020 Daar Hou Ik U Aan: bomvol Corona- en politiek nieuws.

Daar Hou Ik U Aan 21 March 2020

  1. Home
  2. /
  3. Podcast
  4. /
  5. 21 maart 2020 Daar...

De uitzending van zaterdag 21 maart van Daar Hou Ik U aan! zat bomvol met Corona- en politiek nieuws. Presentatoren Paul van Ruitenbeek en Bram Bosshardt begonnen met hulp van technicus  Jasper (van Enthousiasper) aan hun telefonische interview met burgemeester Isabella van Houten. De strekking van het betoog was duidelijk: houd 1,5 meter afstand van elkaar, ook kinderen, hoe ingewikkeld dat ook is. Dat helpt te voorkomen dat er aanvullende maatregelen nodig zijn.
De burgemeester wilde niet vooruitlopen op de mogelijkheid van een volledige lockdown.  Over de perikelen in het college wilde de burgemeester -als boven de partijen staand- slechts mededelen dat de portefeuille van de opgestapte wethouder Jana Smith inmiddels tijdelijk verdeeld is over de wethouders die nog wel actief zijn. Voor wethouder Geerdes geldt dat deze per 1 april vertrekt, zoals eerder aangekondigd, zodat het college op dat moment nog maar uit twee wethouders en de burgemeester bestaat.

Het tweede interview werd gehouden met de opgestapte wethouder Jana Smith-Visser. Volgens haar is er in de communicatie tussen de ChristenUnie-fractie en haarzelf deze week sprake geweest van ruis. De beide fractieleden stapten op woensdag 18 maart 2020 op, tenminste, ze kondigden aan dat te doen per 1 september. Raadslid Griëtte Vonck is sinds november 2019 hoofdredacteur van het tijdschrift Eva, dat wordt uitgegeven in samenwerking met de evangelische omroep. De combinatie van raadslidmaatschap en werk zou teveel zijn. René Speksnijder gaat binnenkort verhuizen naar buiten de gemeentegrenzen, waarmee het raadslidmaatschap automatisch eindigt.

Een dag later, 19 maart, gaf wethouder Smith aan met onmiddellijke ingang te stoppen. Daarmee zijn alle gekozen politici van de ChristenUnie nu buiten beeld en is ook de door de raad benoemde wethouder van de ChristenUnie niet meer in positie.
Op de vraag van Paul van Ruitenbeek of Smith-Visser kon begrijpen dat voor de buitenwereld het leek alsof de fractie was opgestapt vanwege  onmin met de wethouder, gaf Smith-Visser aan dat dit beeld door deze gebeurtenissen inderdaad kan zijn ontstaan. Voor verdere toelichting over de stappen die de fractie heeft gezet verwees zij echter naar de beide raadsleden. Ze gaf aan kort van tevoren te zijn geïnformeerd over het aanstaande vertrek van de beide fractieleden. Huiswerk dus voor de redactie van Daar Hou Ik U aan! om volgende week contact te leggen met de fractievoorzitter van de ChristenUnie, René Speksnijder.

Nadat mevrouw Smith-Visser was bedankt voor haar bijdragen aan het programma Daar Hou Ik U aan! was het de beurt aan VVD-fractievoorzitter Eef Stiekema om geïnterviewd te worden. De presentatoren waren benieuwd of ze nu in gesprek waren met de nieuw te benoemen VVD-wethouder, maar dat bleek niet het geval te zijn. Stiekema gaf aan dat de zoektocht gaande is, maar het is wel wat lastiger werven in verband met de Corona-crisis. Stiekema hoopt toch binnenkort een opvolger bekend te maken.
Met Stiekema werd ook gesproken over de vergaderingen van de raad. Hoe kan de raad nog in positie blijven om de gemeente te besturen? Stiekema is ook voorzitter van de Houtense agendacommissie en dit is precies het onderwerp dat aanstaande maandag aan de orde komt in een online overleg tussen de leden van deze commissie. Volgende week zal de redactie Stiekema opnieuw benaderen om de uitkomsten van dit overleg te vernemen.
Stiekema gaf aan dat er vanuit de coalitie, voor zover hem bekend, en in ieder geval vanuit de VVD geen druk was gelegd op Smith-Visser om te vertrekken. “Wat de VVD betreft had ze niet af hoeven te treden.” Stiekema gaf ook aan dat er in de coalitie wel gesprekken worden gevoerd over de toekomst van de huidige coalitie. Nieuwe raadsleden van de ChristenUnie worden wel verondersteld om het coalitieakkoord te onderschrijven, en dat geldt ook voor nieuwe wethouders.

Tenslotte was het woord aan Wouter van den Berg, de fractievoorzitter van de SGP. Hij gaf aan zich voor een deel te kunnen vinden in de vragen die ITH heeft opgeroepen in een recent persbericht. Daarin werd naar voren gebracht dat het college op dit moment wel instabiel lijkt te worden, nu wethouder Geerdes per 1 mei vertrekt en wethouder Smith-Visser al is vertrokken, terwijl er nog geen opvolgers in beeld zijn. Van den Berg is benieuwd hoe het huidige college, met wethouder Van Dalen voorop, invulling gaat geven aan het huiswerk dat door de raad is meegegeven aan wethouder Smith-Visser voor wat betreft de aanpassing van de sociale koers. Deze moest immers binnen twee maanden in gewijzigde vorm worden aangeboden aan de raad.

Kortom, een interessante uitzending over een roerige Houtense week, zowel qua Corona-ontwikkelingen als politieke ontwikkelingen.Huidig nummer

Titel

Artiest

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love