17 okt 2020: Daar Hou Ik U Aan: Mogelijk referendum in 2021 in Houten

Daar Hou Ik U Aan 17 October 2020

  1. Home
  2. /
  3. Podcast
  4. /
  5. 17 okt 2020: Daar...

Op zaterdag 17 oktober was wethouder Kees van Dalen te gast bij Daar Hou Ik u aan!
Interviewer Paul van Ruitenbeek ging met hem in gesprek over de ruimtelijke koers van de gemeente Houten. Rino Jonkers, initiatiefnemer van een petitie (op petities.com) ging met Van Dalen het debat aan. Jonkers pleit ervoor dat de ruimtelijke koers inzet wordt van de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Het huidige proces zou ondemocratisch zijn. Van Dalen bracht daar tegenin dat er al geruime tijd wordt gesproken over de ruimtelijke koers en dat er een uitgebreide en zorgvuldige procedure wordt doorlopen waarbij de democratisch gekozen raad het laatste woord heeft.
Inhoudelijk heeft Jonkers problemen met de ontwikkeling van de Doornkade. Wonen in dit gebied zou ongezond zijn vanwege de ligging in de buurt van snelwegen en Rijkswaterstaat zou zich zorgen maken over de ontsluiting. Bouwen in Oost ligt meer voor de hand, Houten moet het Houtense DNA zoals ontworpen door de heer Derks, behouden.
Van Dalen wees op de woningnood en op de wijzigingen die zijn aangebracht naar aanleiding van de inspraakreacties. Er zal trapsgewijs worden gebouwd als het aan het college ligt.

Jonkers kondigde een referendumverzoek aan. Volgens Van Dalen zou het college wat hem betreft over een dergelijk verzoek de raad positief adviseren omdat de gemeente deze mogelijkheid heeft door het in het verleden aannemen van een referendumverordening, mits aan alle voorwaarden is voldaan. Volgens Jonkers is het mogelijk om het referendum te houden tegelijkertijd met de Tweede Kamerverkiezingen in 2021.

In het tweede gedeelte sprak Van Ruitenbeek verder met de wethouder over de financiën van de gemeente en de invloed van COVID daarop. Van Dalen verwacht in 2021 vanuit de gemeente geen grote lastenverzwaringen voor de burgers, maar daarna is het afhankelijk van de compensatie van het Rijk. Daarnaast werd stilgestaan bij de coming out Day, een filmpje van het college om de inwoners een hart onder de riem te steken ivm COVID en de effecten op de sport in Houten. De gemeente is in gesprek met de sportverenigingen. Van Dalen stopt als wethouder in 2022 en gaat dan met pensioen maar wil wel maatschappelijk actief blijven.

https://www.petities.com/petitie_ontwerp_ruimtelijke_koers_houten_2040

https://www.houten.nl/burgers/wonen-en-leefomgeving/ruimtelijke-koers-houten/

De techniek werd verzorgd door Jasper de Bruijn.Huidig nummer

Titel

Artiest

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love