Op zoek naar het meest effectieve trappetje voor amfibieën

27 februari 2024

  1. Home
  2. /
  3. Nieuws
  4. /
  5. Algemeen
  6. /
  7. Op zoek naar het...

De Milieuwerkgroep Houten houdt zich sinds jaar en dag bezig met natuurbehoud in het algemeen, maar in het voorjaar met padden, kikkers en salamanders in het bijzonder. Deze verdwijnen in het voorjaar, wanneer ze na hun winterslaap op weg gaan naar een geschikte plaats om zich voort te planten, meer dan eens in putten waar ze reddeloos verloren zijn. Veel vallen ook ten prooi aan het verkeer.

Daar waar mogelijk biedt de werkgroep ook meer dan eens de helpende hand en zorgt voor een veilige oversteek. Om zoveel mogelijk dieren de kans te geven het water te bereiken start RAVON, Reptielen-, Amfibieën- en Vissenonderzoek Nederland, in samenwerking met paddenwerkgroepen, een project met een even simpele als doeltreffende oplossing om zoveel mogelijk slachtoffers te voorkomen.

Al langer zijn er putten voorzien van diverse modellen trappetjes om de dieren de mogelijkheid te geven weer op het droge te klimmen, maar tot grootschalig onderzoek naar het meest effectieve model is het nooit gekomen. Om tot een oplossing te komen waarbij de amfibieën gebaat zijn en hun kans op overleving fors toeneemt is in Houten een proef gestart. Er zijn zes proefopstellingen geplaatst. Kikkers, padden en salamanders worden er blootgesteld aan de beproeving en nauwlettend in de gaten gehouden.

Amfibieënonderzoeker Roek Vermeulen laat in een eerder gepubliceerd artikel aan wetenschapsjournalist Koen Moons weten: “Het plaatsen van goedwerkende trappetjes door gemeenten en particulieren zou in elk geval een bedreiging wegnemen. Al blijven de stoepranden als barrière bestaan”. In antwoord hierop laat Roek Vermeulen weten dat studenten van Saxion Hogeschool bezig zijn met het ontwikkelen van technische aanpassingen zodat op termijn ook dat probleem moet zijn verholpen.


Huidig nummer

Titel

Artiest

Now on air

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love