Extra geld voor gezonde leefstijl

14 juli 2021

  1. Home
  2. /
  3. Nieuws
  4. /
  5. Algemeen
  6. /
  7. Extra geld voor gezonde...

De Rijksoverheid stelt ongeveer € 100.000 beschikbaar aan de gemeente Houten om extra te investeren in een gezonde leefstijl van inwoners. Het steunpakket moet de negatieve gezondheidseffecten van de coronamaatregelen zoveel mogelijk tegengaan en meer schade voorkomen.

De coronapandemie maakt duidelijk dat een ongezonde levensstijl mensen kwetsbaarder maakt voor de gevolgen van een coronabesmetting. Ook veranderde afgelopen anderhalf jaar het gedrag van veel mensen. We zijn minder gaan bewegen, meer gaan roken en drinken en we hebben meer overgewicht. Terwijl er ook vóór de coronapandemie al aanleiding was om actie te ondernemen. De steun van € 97.713 moet inwoners helpen om (weer) aan de slag te gaan met een gezonde leefwijze.

Meer bewegen, sporten en gezonde keuzes
Vorig jaar is een Sport- en beweegakkoord afgesloten. Hierin staan acties om inwoners met meer plezier te laten sporten en bewegen. Dit jaar is daar het Leefstijlakkoord ‘Healthy Houten’ bijgekomen. ‘Healthy Houten’ wil gezonde keuzes makkelijker en leuker maken. Veel inwoners, organisaties en ondernemers hebben daarover meegedacht. De uitvoering is van deze akkoorden is al aan de gang. Het college van B en W. wil de uitvoering ervan stimuleren en versterken met het extra Rijksgeld.

Steunpakket
Het geld uit het steunpakket is onder andere voor:
– extra sport- en beweegactiviteiten. Het gaat dan bijvoorbeeld om: extra vakantie-sportactiviteiten voor de jeugd, sportactiviteiten voor deelnemers van een programma om overgewicht aan te pakken en een zwemevenement om goede zwemvaardigheden onder de aandacht te brengen.
-voorzieningen in de openbare ruimte die een gezonde leefstijl stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan een watertappunt op ’t Rond. Ook projecten die buiten bewegen aanmoedigen krijgen een impuls, zoals de herinrichting van het dak van de fietsenstalling van de Heemlanden tot sportplein/basketbalplein.
– ondersteuning van sportverenigingen Sportverenigingen hebben een belangrijke rol in een gezonde leefstijl van de Houtense inwoners.

Vrijwilligers
Veel verenigingen zagen de afgelopen anderhalf jaar het ledental dalen en het aantal vrijwilligers teruglopen. De extra steun is bedoeld om hen te helpen bij het doorstarten van hun activiteiten. Ook clinics of andere promotieactiviteiten behoren tot de mogelijkheden.
De meeste acties voor een extra impuls aan een gezonde leefstijl starten in 2021 en lopen door in 2022. Ná de zomervakantie volgen gesprekken met verenigingen over welke hulp zij nodig hebben.

Steun voor kwetsbare inwoners en sectoren
Al eerder besloot het college van B en W. extra steun te geven aan mensen en sectoren die lokaal extra hard zijn geraakt door de coronacrisis. Bijvoorbeeld jongeren, kwetsbare inwoners en de cultuursector. Er komen ook nog steunmaatregelen voor het onderwijs. Zo wil het college de impact van de coronacrisis voor inwoners verminderen. Burgemeester en wethouders hopen dat de Houtense samenleving weer zo snel mogelijk gaat bloeien als vóór de coronacrisis.


Huidig nummer

Titel

Artiest

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love