Drugsafval gedumpt in mestputten Schalkwijk

3 maart 2020

  1. Home
  2. /
  3. Nieuws
  4. /
  5. Algemeen
  6. /
  7. Drugsafval gedumpt in mestputten...

De stankoverlast rondom een locatie aan de Provincialeweg in Schalkwijk is een gevolg van gedumpt drugsafval in de mestputten. Dat blijkt uit de uitkomsten van specialistisch onderzoek na een integrale controle anderhalve maand geleden. De GGD geeft aan dat er geen gevaar is voor de gezondheid van direct omwonenden.

 Medio januari vond een integrale controle plaats na klachten over erge stank en vermoedens van illegale activiteiten op een aantal plekken in Schalkwijk. Uit de controle bleek inderdaad dat sprake was van milieuovertredingen en illegale bebouwing en bewoning. Hierop heeft de gemeente maatregelen genomen of is zij bezig deze voor te bereiden. De stankoverlast rondom de locatie aan de Provincialeweg blijkt nu het gevolg van gedumpt drugsafval in de mestputten bij het pand.

Geen gezondheidsrisico’s voor omwonenden
Uit voorzorg is het terrein afgezet voor publiek en zijn de mestputten afgesloten. Zo kan de verontreiniging niet groter worden door er stoffen bij te storten of er mest uit te halen. Uit metingen blijkt dat op 20 meter van de mestputten geen schadelijke stoffen in de lucht zijn te vinden. De GGD geeft aan dat er geen gezondheidsrisico’s zijn voor direct omwonenden.

Verder onderzoek
Op dit moment onderzoekt de gemeente of de verontreinigde mest is uitgereden op het land. Op basis van onderzoek naar de mesttransporten door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en het moment dat de stankoverlast ontstond, wordt die kans klein ingeschat. Daarnaast onderzoekt de gemeente met een zogeheten ‘snuffeldrones’ of er schadelijke afvalstoffen in de lucht zitten. De snuffeldrone is ontwikkeld door Hogeschool Saxion in samenwerking met de Politie Oost Nederland en Wageningen Food Safety Research. De drone heeft verschillende sensoren om de stoffen te meten. De drone vliegt op dinsdag 3 maart meerdere keren boven het perceel om de gegevens te verzamelen.

Onacceptabel
De putten met verontreinigde mest moeten zo snel mogelijk leeg en worden schoongemaakt. Wat eerst mest was, is nu namelijk gevaarlijk afval geworden. En dat kan schade toebrengen aan milieu, mensen en dieren. De gemeente vindt het onacceptabel dat er drugsafval wordt gedumpt in mestkelders. De gemeente onderzoekt nu hoe zij dit het beste juridisch en financieel kan aanpakken.

De strafrechtelijke onderzoeken naar de verontreinigde mestputten en naar de hennepplantage die in oktober jl. op dezelfde locatie aan de Provincialeweg in Schalkwijk is aangetroffen, lopen nog.


Huidig nummer

Titel

Artiest

Now on air

HoutenFM Non-stop

15:00 24:00

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love