Welzijn

Page: 7

Het fenomeen van het “binge drinken” neemt onrustbarend toe. Vooral bij jongens tussen 15 en 24 jaar. Omdat dit grote gezondheidsschade kan veroorzaken start Healthy Houten in november een bewustzijnscampagne, gericht op ouders. Verschillende Houtense horeca zaken en sportkantines doen mee aan deze campagne. Eén restauranthouder en twee barmannen van sportkantines laten zien wat zij […]

Iedere week bellen de DJ’s van het zaterdagmiddag radioprogramma Enthousiasper over een belangrijke dag die in de week na de uitzending plaats zal vinden. Deze week spraken Jasper & Steffie met Barbara Wendt van der Pluijm (Coördinator Vragenteam van de Osteoporosevereniging) over de wereld osteoporose dag. Misschien is het goed om eerst te benoemen wat […]

Iedere week besteden de DJ’s van het zaterdagmiddag radioprogramma Enthousiasper aandacht aan het nieuws van de week en zetten ze een lokale organisatie of instelling in het zonnetje. Zaterdag 11 september was het de Internationale dag van de EHBO dus belden Jasper en Steffie met Hans Albrecht van de Houtense EHBO vereniging om te kijken […]

Iedere week bellen de DJ’s van het zaterdagmiddag radioprogramma met bedrijf of instelling om extra aandacht te besteden aan het onderwerp van de dag. Deze week stond in het teken van de Wereld vluchtelingen dag en daarom dat er gebeld werd met Andrea Vonkeman de directrice van UNHCR Nederland. Iedereen die vlucht voor mensenrechtenschendingen zoals […]

Na een dag hard werken thuis op de bank ploffen is niet voor iedereen weggelegd. Ruim 1 op de 4 werkenden in Nederland combineert een betaalde baan met mantelzorg. Denk aan zorg voor ouders die ouder worden, een partner die ziek is of een kind met een beperking. Het is belangrijk dat er oog is […]

Het college van B en W. stelt € 117.500 beschikbaar voor extra hulp aan kwetsbare inwoners in de gemeente Houten. Een steunpakket moet hen helpen om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden en om mee te kunnen doen in de samenleving. De coronacrisis heeft invloed op het sociaal en geestelijk welzijn van […]

De zeventiende editie van de Nederlandse Veteranendag wordt in 2021 op zaterdag 26 juni gehouden. Veteranendag is de officiële herdenking van – en eerbetoon aan – de inmiddels meer dan 115.000 veteranen die zich voor ons land hebben ingezet in dienst van de vrede, nu en in het verleden. In Houten wonen ruim 250 veteranen, […]

In het wekelijkse programma over de Corona Pandemie en het verloop daarvan in Houten, wordt ter afsluiting altijd gesproken met de coördinator van de huisartsen op dit gebied, dokter Marcel Ebbing. Met hem wordt het verloop doorgenomen en de diverse ontwikkelingen besproken.  Opmerkelijk was in het gesprek van 9 juni j.l. “je mag het wel zo noemen”, de smeekbede die hij eigenlijk tot elke Houtenaar richtte.  Nu de pandemie op zijn retour […]

Het aantal woninginbraken in de gemeente Houten en omliggende gemeenten is vorig jaar gestegen. Met de zomermaanden in het vooruitzicht, een periode waarin inbrekers meer actief zijn, is het van belang om extra alert te zijn.  Uit cijfers die het CBS vorige week publiceerde, valt onder meer op te maken dat het aantal woninginbraken in […]

TRAP-route. Zaterdagochtend 5 juni.  De Historische Kring Tussen Rijn en Lek had een fietstocht georganiseerd langs de Houtense TRAP-route. TRAP Staat voor Toeristisch Recreatief Archeologisch Project en is zo’n 15 jaar geleden uitgezet langs de talrijke archeologische en cultuurhistorisch waardevolle gebieden, waarop het huidige Houten is gebouwd. Gids van deze route is Otto Wittewaall die destijds betrokken is […]


Current track

Title

Artist

Current show

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love