Het verkiezingsdebat Buitengebied gemeente Houten

22 februari 2022

  1. Home
  2. /
  3. Nieuws
  4. /
  5. Politiek
  6. /
  7. Het verkiezingsdebat Buitengebied gemeente...

SCHALKWIJK – Als mijn fractie deel gaat uitmaken van het college dan betekent dat voor het buitengebied, dat….Iedere politieke partij mocht een pitch houden om deze zin aan te vullen tijdens het politieke Verkiezingsdebat Buitengebied. Daarnaast werd er over vijf stellingen gedebatteerd. Alle partijen zeiden te willen luisteren naar wat er leeft onder de inwoners van de kleine kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal, maar er waren ook verschillen. Een inwoner wierp de vraag op wat te doen met al die grond in  handen van projectontwikkelaars. Een ander miste de Integrale ruimtelijke visie.

Wanneer het CDA deel uit gaat maken van het college wil ze vooral meer duidelijkheid voor de kleine kernen, vooral planologisch, geen verassingen meer. De partij wil bouwen voor de behoefte van de kleine kernen.
De PvdA noemde haar slogan ‘Lokaal Sterk en Sociaal’ en beloofde oog te hebben voor het buitengebied. Wanneer HA! in het college komt wil ze veel meer overleg met de kleine kernen via dorpstafels.
Voor GL geldt dat ze in wil zetten op het maken van een omgevingsvisie met inwoners, wil bouwen voor de kernen en beter OV en OV fietsvoorzieningen realiseren.
Wanneer de VVD in het college komt wil het de leefbaarheid in de kleine kernen verbeteren. Geen nieuwe windmolens of zonnevelden.
D66 wil wanneer ze in het college komt de verrommeling in het buitengebied tegengaan en met inwoners in overleg. NH wil, wanneer ze in het college komt, meer oog voor de gemeenschap en rekening houden met elkaar.
De ITH wil zo mogelijk de formatie, de vorming van het college, in gaan met het voorbereidingsdocument van het debat. Daar staan de problemen in. Wanneer de CU in het college komt wil ze aandacht hebben voor de rust en de ruimte en de biodiversiteit.
Ook wil de CU een fietsbrug naar Culemborg.
De SGP vindt dat het tijd wordt dat ze in het college komt en willen dan een integrale visie met samenhang voor het buiten gebied realiseren. Woningbouw met draagvlak.

PROJECTONTWIKKELAARS
De partijen die het woord voerden over grond van ontwikkelaars spraken allemaal uit dat de gemeente bepaalt wat er in het buitengebied gebeurt en niet de projectontwikkelaars. De PvdA zei dat samenleving en politiek bepalen wat er gaat gebeuren. HA wil daar een visie over ontwikkelen wat wel en niet mag. NH wil die grond dan geen bouwbestemming geven. Een andere inwoner wees er op dat een integrale ruimtelijke visie nodig is en node gemist wordt. Volgens de VVD zijn er genoeg visies ontwikkelt.

Het Verkiezingsdebat Buitengebied was een initiatief van het politieke radioprogramma Daar Hou Ik U Aan van Omroep Houten en Leefbaar Tull en ’t Waal in samenwerking met Mooi ’t Goy en Coöperatie Duurzaam Eiland Schalkwijk. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart. Dan mag u het zeggen.
Omroep Houten zond het debat live op internet uit.
(DHIUA, JvA)

foto’s: René van den Brandt


Huidig nummer

Titel

Artiest

Now on air

HoutenFM Non-stop

00:00 06:00

Nu op Houten FM:

Alesso & Armin van Buuren - Leave A Little Love